Wyremontowana droga

i

Autor: Powiat kielecki

Ponad 7 mln na drogi w powiecie kieleckim. Które zostaną wyremontowane?

2022-02-28 12:30

7 mln 600 tysięcy złotych. Tyle powiat kielecki otrzymał w tym roku z Rządowego Funduszu Inwestycji Drogowych. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na 7 inwestycji drogowych w 6 kieleckich gminach. ​

- Dzięki wkładowi powiatu i gmin całość tych inwestycji z dofinansowaniem rządowych to będzie kwota 12 mln 700 tysięcy złotych na 12 kilometrów dróg i około 4 kilometrów chodnika - mówi starosta kielecki Mirosław Gębski. - To kolejna bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców powiatu kieleckiego. Do naszego powiatu w sumie trafi blisko 30 mln zł z rządowego dofinansowania. Dzięki temu poprawi się jakości kolejnych dróg powiatowych, co przekłada się na komfort podróżowania, a także na bezpieczeństwo ruchu drogowego - mówi starosta kielecki Mirosław Gębski.

Inwestycje drogowe mają się rozpocząć jeszcze w tym roku.

Lista zadań:

 • Gmina Morawica. Remont drogi powiatowej nr 0382T w miejscowości Chmielowice, Kawczyn i Dębska Wola o łącznej długości 2,845 km. Wartość inwestycji to 1 092 500 zł, z czego dofinansowanie wynosi 655 500 zł.
 • Gmina Chęciny. Remont odcinaka drogi powiatowej nr 0273T w miejscowości Mosty, o łącznej dł. 3,530 km. Wartość całkowita zadania to 2 300 000 zł, z czego dofinansowanie to 1 380 000 zł.
 • Gmina Pierzchnica. Remont drogi powiatowej nr 0004T Wesoła- Ługi-Maleszowa, łączna dł. 1,953 km. Wartość inwestycji 799 500 zł, z czego dofinansowanie to 479 700 zł.
 • Gmina Piekoszów. Rozbudowa drogi powiatowej nr 0283T Jaworznia - Łaziska w trybie zaprojektuj i wybuduj, o łącznej długości 1,300 mb. Budowa chodnika. Wartość inwestycji 3 500 000 zł, z czego dofinansowanie to 2 100 000 zł.
 • Gmina Mniów. Przebudowa drogi powiatowej nr 0450T Stąporków - Mniów - Ruda Strawczyńska polegająca na budowie chodnika w msc. Mniów, ul. Gajowa. Wartość inwestycji 950 830 zł, z czego dofinansowanie to 570 498 zł.
 • Gmina Miedziana Góra. Rozbudowa drogi powiatowej nr 0292T Podgród -Ćmińsk polegająca na budowie chodnika wraz z odwodnieniem ul. Wykień w miejscowości Ćmińsk. Wartość inwestycji 1 107 150 zł, z czego dofinansowanie to 664 290 zł.
 • Gmina Morawica. Przebudowa dróg powiatowych nr 0368T i nr 0371T w miejscowości Bilcza o łącznej dł. 1,426 km. Budowa chodnika. Wartość inwestycji 2 900 000 zł, z czego dofinansowanie to 1 740 000 zł.

Poza tym, powiat kielecki w tym roku otrzymał również 22 mln złotych na 11 wieloletnich zadań drogowych. Dotyczą one:

 • Rozbudowy dróg powiatowych - ul. Kieleckiej i ul. Białe Zagłębie od drogi wojewódzkiej nr 762 do skrzyżowania z ul. Szkolną, powiat kielecki woj. świętokrzyskie
 • Rozbudowy drogi powiatowej nr 0396T od km 0+000 do skrzyżowania z DW 786 w msc. Łopuszno
 • Rozbudowy drogi powiatowej nr 0318T Leszczyny - Krajno Drugie - Porąbki - Bieliny Kapitulne od km 5+600 do km 8+680 - etap I
 • Rozbudowy drogi powiatowej 0377T na odcinku od km 7+860 do km 10+010 Lipowica - Przymiarki - Starochęciny powiat kielecki woj. świętokrzyskie
 • Rozbudowy drogi powiatowej DP 0286T odcinek przejście przez m. Szczukowice od skrzyżowania z DW 786 tj. od km lokalnego 0+000 do km 2+640
 • Rozbudowy drogi powiatowej DP 0383T na odcinku od km 0+645 do km 2+881 w miejscowości Ostrów powiat kielecki woj. świętokrzyskie
 • Rozbudowy drogi powiatowej nr 0322T Porąbki - Kakonin - Huta Podłysica - Huta Szklana od km 0+000 do km 5+018 w msc. Porąbki, Kakonin i Bieliny oraz na odcinku od km 10+540 do km 11+377 w msc. Huta Podłysica - Huta Szklana
 • Rozbudowy drogi powiatowej DP 0382T na odcinku od km 5+330 - km 7+900 w miejscowościach Siedlce - Łukowa gm. Chęciny, powiat kielecki woj. świętokrzyskie
 • Rozbudowy drogi powiatowej DP 0284 T w m. Brynica od skrzyżowania z DP 0286 T tj. od km lokalnego 0+000 do km 1+300, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie
 • Przebudowy drogi powiatowej nr 0314T na odcinku Mąchocice Kapitulne - Św. Katarzyna
 • Rozbudowy drogi powiatowej nr 0484T polegająca na budowie mostu wraz z dojazdami
Ratusz w Nowym Sączu do remontu

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. 1 osoba na 40 zdobywa w nim maksa. Czy to ty?

Pytanie 1 z 10
W którym roku Władimir Putin po raz pierwszy wygrał wybory prezydenckie w Rosji?
Źródło: Ponad 7 mln na drogi w powiecie kieleckim. Które zostaną wyremontowane?