Dokumenty

i

Autor: Pixabay

Przedsiębiorco zgłoś się do Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach! Czeka tam ciekawy projekt

2022-02-04 10:17

Kieleccy przedsiębiorcy już od 7 lutego mogą składać wnioski do udziału w projekcie "Zatrudnienie i przeszkolenie". Jego celem jest testowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie aktywizacji osób młodych do 30 roku życia z kategorii NEET, czyli obecnie nie pracujących, nie uczących się i nie biorących udział w szkoleniach.

Przystępując do projektu „ZiP – Zatrudnienie i przeszkolenie" pracodawca/przedsiębiorca z terenu miasta Kielce zawiera sześciomiesięczną umowę. Dzięki niej może otrzymać:

  • refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia i nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne przez okres pierwszych trzech miesięcy zatrudnienia, do maksymalnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę miesięcznie obowiązującego w dniu podpisania umowy (obecnie wynosi ono 3010 zł brutto),
  • sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów szkolenia do wysokości maksymalnej dwukrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w  dniu podpisania umowy (obecnie maksymalna kwota pomocy to 6020 zł),
  • premię w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w  dniu podpisania umowy.

Co ważne wnioskodawca może wskazać swojego kandydata w momencie składania dokumentów.

Projekt ZiP – Zatrudnienie i przeszkolenie odpowiada na dwa wyzwania związane z zatrudnianiem młodych osób z grupy NEET: niewielkie doświadczenie zawodowe i luki kompetencyjne.

Innowacyjne elementy projektu stanowią:

  • unikatowe połączenie subsydiowanego zatrudnienia z dofinansowaniem kształcenia nowego pracownika,
  • znaczna wysokość oferowanej pomocy,
  • możliwość wskazania kandydata już w momencie składania wniosku,
  • możliwość składania wniosków przez firmy jednoosobowe.

Skrót NEET powstał w Wielkiej Brytanii pod koniec XX wieku i oznacza osoby młode, które nie uczą się, nie pracują i się nie szkolą (od słów: not in employment, education or training). W MUP na koniec stycznia 2022 roku zarejestrowanych było 927 takich osób na 5756 ogółem. Stanowiły więc one ponad 16% wszystkich.

W pilotażu weźmie udział 40 przedsiębiorców z terenu Kielc: po 20 w 2022 i 2023 roku. Projekt realizowany jest od 1 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2023 r.

Więcej informacji na stronie Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach.

Tak wygląda Brama Oławska, czyli nowy biurowiec PZU na pl. Dominikańskim
Sonda
Czy posłowie powinni mieć prawo wyjeżdżać na drogie turnieje o charakterze politycznym?
Źródło: Przedsiębiorco zgłoś się do Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach! Czeka tam ciekawy projekt