Symboliczne wbicie łopaty przy budowie obwodnicy Opatowa

i

Autor: GDDKiA Kielce

Ruszyła budowa odwodnicy Opatowa

2023-03-17 10:04

Od symbolicznego wbicia łopaty rozpoczęła się budowa obwodnicy Opatowa. Nowa trasa połączy dwie drogi krajowe nr 9 i 74. Będzie gotowa za kilkanaście miesięcy.

Umowę na realizację obwodnicy Opatowa kielecki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podpisał w czerwcu, a łącznika w listopadzie 2021 r. Obie inwestycje, w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych, realizuje w systemie Projektuj i buduj Mostostal Warszawa. Nowymi drogami mamy pojechać w pierwszej połowie 2025 r. Ich łączny koszt to ok. 461 mln zł.  

W ubiegłym roku wykonawca opracował projekty budowlane i złożył wnioski o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Po ich uzyskaniu i przekazaniu placów budowy może przystąpić do robót. Pierwsze prace polegać będą na budowie dróg technologicznych w śladzie przyszłych dróg dojazdowych zarówno wzdłuż S74 jak i DK9. Równolegle prowadzone będą prace rozbiórkowe. W okresie wiosennym planowane są roboty przy posadowieniu obiektów mostowych, odhumusowaniu ciągu głównego oraz roboty ziemne. 

- Wiem, że ta inwestycja jest mocno oczekiwana przede wszystkim przez mieszkańców. Obwodnica ma odciążyć ruch w samym Opatowie, a w dalszej perspektywie stać się ciągiem drogi ekspresowej S74 – powiedział Rafał Weber, wiceminister infrastruktury.

- Kierowcy jadący przez miasto nie tylko stali w korkach, ale także narażali siebie i innych na większe ryzyko wypadków. Obwodnica da mieszkańcom nową jakość życia, bez hałasu i spalin w znacznie bezpieczniejszym otoczeniu - dodał.

Inwestycja zakłada budowę, w większości po nowym śladzie, odcinka dwujezdniowej DK9 klasy GP o długości 5,1 km i odcinka dwujezdniowej drogi ekspresowej S74 o długości 6,7 km. Obwodnica biec będzie po południowo-zachodniej stronie Opatowa. Nowa droga przebiegać będzie przez gminy Opatów, Lipnik i Sadowie. Na skrzyżowaniu obecnej DK74 z nowym przebiegiem DK9, a także na włączeniu przyszłej S74 do istniejącej DK9 planowane są bezkolizyjne ronda. W ramach inwestycji powstaną obiekty inżynierskie. Będą to m.in. cztery estakady i dwa mosty z funkcją przejść dla zwierząt, sześć wiaduktów, kładka dla pieszych, przepusty ekologiczne. Planowane jest wykonanie dróg dojazdowych, urządzeń ochrony środowiska, w tym ekranów akustycznych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

W ramach obwodnicy Opatowa planowane są dwa węzły drogowe. Pierwszy na skrzyżowaniu istniejącej DK9 z jej przyszłym przebiegiem i z planowanym tzw. łącznikiem północnym do DK74. Drugi węzeł powstanie w Marcinkowicach, na skrzyżowaniu planowanej drogi ekspresowej S74 z projektowaną DK9, zapewniający skomunikowanie z drogą wojewódzką nr 757 do Staszowa. 

Uzupełnieniem obwodnicy Opatowa będzie trzykilometrowy jednojezdniowy łącznik w ciągu DK74 poprowadzony na północ od miasta. Dzięki budowie łącznika, kierowcy podróżujący na trasach Kielce - Lublin oraz Radom - Ostrowiec Świętokrzyski - Annopol - Kraśnik, nie będą musieli wjeżdżać do miasta. 

Szybka jazda skończyła się wysokim mandatem. Grupa SPEED w akcji
Źródło: Ruszyła budowa odwodnicy Opatowa