szkoła

i

Autor: pixabay.com

Świętokrzyskie daje szansę na dobre wykształcenie

2022-03-25 13:36

Region świętokrzyski daje szansę na dobre wykształcenie i ciekawą karierę zawodową. A żeby jeszcze bardziej podnieść jakość kształcenia świętokrzyski urząd marszałkowski przedstawił dyrektorom szkół ofertę dotyczącą unijnego dofinansowania.

- Chcemy pokazać dyrektorom szkół ponadpodstawowych – a za ich pośrednictwem uczniom i absolwentom tych placówek, że region świętokrzyski daje realne szanse na dobre wykształcenie oraz ciekawą karierę zawodową i warto związać swoją przyszłość z naszym województwem – poinformowała wicemarszałek Renata Janik. I jak przekonywała – Duża w tym zasługa funduszy europejskich, dzięki którym podnosi się jakość kształcenia w szkołach ponadpodstawowych. Aktualne zapisy programu „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego na lata 2021 – 2027” przewidują ok. 142 mln zł wsparcia dla szkolnictwa zawodowego oraz ok. 38 mln zł dla liceów. Podział środków pokazuje, że priorytetem, zarówno dla Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, jak i dla Komisji Europejskiej jest budowanie nowoczesnego szkolnictwa zawodowego w regionie świętokrzyskim. To kontynuacja działań, realizowanych w latach 2014-2020 – dodała wicemarszałek.

W projektach dla szkół zawodowych w dalszym ciągu możliwe będzie finansowanie zajęć dodatkowych dla uczniów, w tym kursów i szkoleń dających im uprawnienia i umiejętności cenione na rynku pracy. Finansowane będą płatne staże młodzieży w firmach. Nauczyciele i instruktorzy zawodu w dalszym ciągu będą mieli możliwość podnoszenia oraz aktualizowania swojej wiedzy branżowej.

Celem projektów będzie również zacieśnianie współpracy pomiędzy szkołami zawodowymi a pracodawcami, tak aby jak największa część praktyk uczniowskich odbywała się w firmach. Natomiast – zgodnie ze stanowiskiem KE – możliwości zakupu nowego sprzętu dla szkół zawodowych będą ograniczone w projektach, realizowanych na poziomie regionu (będzie to możliwe w projektach centralnych).

W liceach głównym kierunkiem działań będzie realizacja różnego rodzaju zajęć dodatkowych dla uczniów, w tym zajęć dotyczących tzw. umiejętności przekrojowych (umiejętność uczenia się, współpracy, krytycznego myślenia itp.).

Ponadto jednym z priorytetów w najbliższych latach będzie podnoszenie jakości i skuteczności doradztwa zawodowego, zarówno w liceach jak i w szkołach zawodowych. Celem jest wsparcie uczniów w racjonalnym wyborze dalszej ścieżki edukacyjnej i zawodowej.

W projektach, kierowanych do obu typów szkół, będzie także możliwość rozwijania wsparcia psychologicznego dla młodzieży – poprzez zatrudnianie psychologów i pedagogów, finansowanie warsztatów lub zajęć grupowych i indywidualnych, warsztatów dla rodziców itd. Zgodnie z oczekiwaniami KE w szkołach zawodowych i ogólnokształcących prowadzone będą także zajęcia antydyskryminacyjne oraz kształtujące postawy proekologiczne (m. in. świadomość konsumencka oraz kwestie ekologiczne na stanowisku pracy).

info: Urząd Marszałkowski WŚ

Webinar z Prof. Piętą - Które badania w ciąży są kluczowe i przed czym uchronią Ciebie i Twoje dziecko

QUIZ. Czy masz wysoko rozwiniętą intuicję?

Pytanie 1 z 9
Śni Ci się bliska osoba. Co robisz po przebudzeniu?
Źródło: Świętokrzyskie daje szansę na dobre wykształcenie