Konferencja prasowa. Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

i

Autor: Wiktoria Mitura

Trudny rok dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ale dużo udało się zrobić

2022-01-10 10:23

Ponad 94 mln złotych na inwestycje lokalne, ponad 27 mln na powstanie między innymi centrów opiekuńczo--mieszkalnych i prawie 8 mln na zwiększenie dostępności opieki nad dziećmi do lat 3. To tylko kilka zadań, jakie zrealizował Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w minionym roku. Według wojewody Zbigniewa Koniusza to był trudny czas, ale nie zaburzyło to pracy urzędu.

– Był to trudny rok z wieloma zadaniami. Uruchomiliśmy i kontynuujemy wiele programów rządowych. Dotyczą one walki z pandemią, z otwarciem szpitala tymczasowego w Targach Kielce. Ale także możemy pochwalić się nowymi inwestycjami drogowymi, otwarciem nowych domów seniora czy żłobków. Zadań na pewno nie ubywa – mówił wojewoda.

Najwięcej rządowego dofinansowania trafiło w 2021 roku do regionu świętokrzyskiego na zadania z zakresu pomocy społecznej. Na program „Rodzina 500+” samorządy otrzymały 1 153 005 744 zł, a świadczenia wypłacono na rzecz 182 372 dzieci.

To także wsparcie rządu w ramach m.in. Funduszu Solidarnościowego. Na programy „Opieka wytchnieniowa” oraz „Asystent osoby niepełnosprawnej” przekazano w ubiegłym roku 27 505 974 zł, zaś na centra opiekuńczo-mieszkalne w regionie 2 274 120 zł. Z kolei na Środowiskowe Domy Samopomocy świętokrzyskie samorządy otrzymały dotację w wysokości 32 166 695 zł.

Autobusy i drogi

Rządowe wsparcie w minionym roku trafiło także do naszego regionu w ramach Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Było to 18.100.284 zł, dzięki czemu utworzono 278 linii o łącznej długości 8.887 km. Z kolei dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosło 143.323.293 zł, zaś na poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych przekazano 41.454.321 zł. Dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wyniosło 94 076 766 zł, a prawie 31 800 000 zł otrzymały świętokrzyskie samorządy na zadania związane z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

Rządowe wsparcie dotyczyło także najmłodszych mieszkańców. Na realizację zadań inwestycyjnych prowadzonych przez samorządy w ramach programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” województwo otrzymało 7.846.892 zł.

Świętokrzyski Szpital Tymczasowy

Szpital powstał na terenie Targów Kielce S.A. i zabezpieczał 300 łóżek, w tym 50 łóżek intensywnej terapii. W trakcie III fali COVID-19 w placówce leczyło ponad 209 pacjentów. Środki wydatkowane na utworzenie, utrzymanie i demontaż szpitala wyniosły 27.233.000 zł. Świętokrzyski szpitalom przekazano sprzęt medyczny i wyposażenie pochodzące z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych oraz sprzęt zakupiony w imieniu Wojewody Świętokrzyskiego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach.

Coraz więcej cudzoziemców w Świętokrzyskiem

W 2021 roku do Oddziału ds. Cudzoziemców wpłynęły 5924 wnioski o wydanie zezwoleń na pracę cudzoziemców oraz 3410 wniosków dotyczących legalizacji pobytu. Zdecydowaną większość cudzoziemców stanowią obywatele Ukrainy. Główne gałęzie gospodarki w których zatrudniani są obcokrajowcy to: budownictwo, transport, handel i usługi. W 2021 roku dla Oddziału Paszportów i Migracji wydrukowano 22 060 dokumentów paszportowych, co w szacunkowej liczbie daje blisko 50 000 osób, które odwiedziły ten oddział (rekordowo jest on, w pełnej obsadzie, przyjąć w ciągu dnia pracy 500 osób odbierających lub ubiegających się o dokument paszportowy). Wojewoda Świętokrzyski w roku 2021 uznał za obywateli polskich 27 cudzoziemców. Przyjęto także 42 wnioski o nadanie obywatelstwa polskiego oraz wydano 44 decyzje potwierdzające posiadanie obywatelstwa polskiego.

info: ŚUW

Edyta Górniak spełniła marzenie chorej dziewczynki

Jaki będzie rok 2022?

Pytanie 1 z 8
Czy planujesz już wakacje?
Źródło: Trudny rok dla Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Ale dużo udało się zrobić