Szkoła, uczeń, lekcja, nauczanie

i

Autor: SHUTTERSTOCK

W kieleckich szkołach przybywa uczniów z Ukrainy

2022-03-09 11:56

Przyjechali do stolicy regionu świętokrzyskiego, by uciec przed wojną. Znaleźli tu nowy dom, znajomych, ale także szkołę. Coraz więcej dzieci z Ukrainy trafia do kieleckich przedszkoli czy podstawówek.

Obywatele Ukrainy znaleźli schronienie w różnych miejscach w Kielcach. Czasem są to większe ośrodki czy hotele, a czasem prywatne domy mieszkańców stolicy woj. świętokrzyskiego. Dzieci, które chcą chodzić do szkoły, wybierają raczej placówki w pobliżu tych miejsc.

- Na razie nie jest to jakaś duża grupa, ale mamy dużo wolnych miejsc. Będziemy organizować tym uczniom nie tylko nauczanie, ale też czas wolny, a jeśli będzie taka potrzeba, to także opiekę psychologiczną - mówi Marcin Chłodnicki, wiceprezydent Kielc odpowiedzialny w mieście za oświatę.

Przed wojną do różnych placówek uczęszczało około 160 uczniów z Ukrainy. W ostatnim czasie przybyło kolejnych ponad 30. 

- Na pewno nie możemy oczekiwać od młodzieży pochodzenia ukraińskiego, że będzie realizować podstawę programową i otrzymywać klasyfikację na normalnych świadectwach. Do tego potrzebny jest cały proces legislacyjny. Tutaj głównie chodzi o to, żeby ci uczniowie byli objęci opieką, mogli swobodnie przebywać w polskich szkołach, żeby poznawali język polski i integrowali się ze swoimi rówieśnikami. Wszystko po to, żeby mieli poczucie bezpieczeństwa - zaznacza Marcin Chłodnicki.

Zbiórka książek w języku ukraińskim na bydgoskiej uczelni

Skróty młodzieżowe 2022 - czy wiesz co oznaczają?

Pytanie 1 z 12
Co oznacza skrót BTW?
Źródło: W kieleckich szkołach przybywa uczniów z Ukrainy