badanie jakości powietrza

i

Autor: Starostwo Powiatowe w Kielcach

Władze powiatu kieleckiego chcą walczyć ze smogiem. Jak?

2021-06-01 16:18

Starostwo Powiatowe w Kielcach analizuje możliwość monitoringu jakości powietrza na terenie całego powiatu kieleckiego. W kieleckim starostwie odbyło się już spotkanie z przedstawicielami firm zajmujących się oceną jakości powietrza.

- Analizujemy możliwość monitoringu stanu powietrza w powiecie. Rozważamy zakup czujników do pomiaru jakości powietrza i stworzenia sieci, która pozwoli monitorować sytuacje na bieżąco. Dzięki temu każdy mieszkaniec powiatu kieleckiego będzie mógł sprawdzić jakość powietrza w poszczególnych gminach. Informacje o jakości powietrza w poszczególnych gminach byłyby dostępne na stronie internetowej kieleckiego starostwa. To dobre rozwiązanie zarówno dla mieszkańców powiatu jak i dla osób, które zajmują się badaniem jakości powietrza - mówi Mirosław Gębski, starosta kielecki.

Monitoring powietrza to ważny element walki ze smogiem. Państwowy system monitoringu jakości powietrza, nadzorowany jest przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, który decyduje o lokalizacji stacji oraz o ich programie pomiarowym. Dane ze stacji pomiarowych gromadzone są w krajowej bazie danych  i udostępniane na portalu „Jakość Powietrza”.

Na terenie woj. świętokrzyskiego w 2021 roku  zlokalizowano: 51 stacji automatycznych i 36 manualnych. W sieci państwowej ujęty jest czujnik w Nowinach przy ul. Parkowej - informuje Starostwo Powiatowe w Kielcach.

Akcja sprzątania Jeziora Żywieckiego
Sonda
Wakacje 2021 - czy powinny trwać krócej czy dłużej?
Źródło: Władze powiatu kieleckiego chcą walczyć ze smogiem. Jak?