WOT zwiększa wsparcie medyków

2021-04-08 13:08 PioR
WOT zwiększa wsparcie medyków
Autor: Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej

To nie tylko pielęgniarze i ratownicy medyczni, ale ostatnio także opiekunowie nad pacjentami leżącymi. Ponad 20 żołnierzy świętokrzyskiej brygady obrony terytorialnej zakończyło szkolenie, dzięki któremu będą mogli jeszcze mocniej wesprzeć personel medyczny w walce z koronawirusem.

W związku z rosnącą liczbą pacjentów chorych na COVID-19 w szpitalach, DPS-ach i podmiotach sprawujących opiekę nad pacjentem przewlekle chorym, dużym wyzwaniem staje się obciążenie opieką nad pacjentem leżącym. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, ponad 20 żołnierzy 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej zakończyło szkolenie, które ma na celu wsparcie  personelu medycznego w codziennej pracy.

- Nabyli oni umiejętności do wykonywania zadań opiekuńczo - pielęgnacyjnych u pacjentów leżących oraz nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi – informuje kpt. Marcin Kowal, oficer prasowy ŚBOT.

Świętokrzyscy terytorialsi już od ponad roku służą wsparciem w placówkach medycznych czy w DPS-ach. W tej chwili w gotowości do pobierania wymazów jest blisko 100 żołnierzy brygady, natomiast ponad 120 ukończyło kursy Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Pozwala to na stałe poszerzanie wsparcia personelu medycznego w wielu obszarach.

- Pacjentów chorych na COVID-19 stale przybywa, a obciążenie personelu medycznego obowiązkami rośnie. Jeżeli ze wsparciem do placówki wchodzi żołnierz, to reszta medyków musi mieć pewność, że jest on właściwie przeszkolony i przygotowany. Naszą obecnością i pracą odciążamy personel medyczny w coraz szerszym obszarze czynności. Stale poszerzamy zakres naszych umiejętności oraz pola wsparcia służb medycznych. Służą temu kursy szkolące żołnierzy z zakresu np. pobierania wymazów czy opieki nad pacjentem leżącym – podkreśla kpt. Marcin Kowal.

Obecnie żołnierze 10. ŚBOT wspierają funkcjonowanie: 25 placówek medycznych, czterech przyszpitalnych punktów pobrań wymazów, ośmiu stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz szpitala tymczasowego na terenie Targów Kielce. Ponadto żołnierze uczestniczą we wspólnym z policjantami monitoringu przestrzegania kwarantanny. Każdego dnia zaangażowanych w działania wspierające lokalną społeczność jest ponad 200 terytorialsów.

Pomoc mają we krwi! Terytorialsi włączają się w honorowe oddawanie krwi
Źródło: WOT zwiększa wsparcie medyków
Nasi Partnerzy polecają