Wskazali jakie inwestycje są kluczowe dla świętokrzyskiego

i

Autor: BDM Architekci Wizualizacja laboratoriów Głównego Urzędu Miar w Kielcach

Wskazali jakie inwestycje są kluczowe dla świętokrzyskiego

2021-07-27 14:56

Władze świętokrzyskiego szykują inwestycje za grubą kasę. Przedstawiona została lista najważniejszych przedsięwzięć, które mają być finansowane w najbliższych latach przy udziale pieniędzy unijnych na lata 2021-2027.

Na liście znalazły się w sumie 44 kluczowe projekty. Na przykład 150 milionów złotych ma kosztować drugi etap budowy laboratoriów Głównego Urzędu Miar, tyle samo budowa Centrum Badań Molekularnych przy ŚCO, 100 milionów przewidziano na nowe pociągi regionalne. Są to wartości całkowite, czyli zawierające oczekiwane dofinansowanie i wkład własny.

- Wydaje mi się, że te projekty obejmują bardzo duże spektrum, bo to są drogi, inwestycje związane z turystyką a także edukacją czy rozwoju przedsiębiorczości. To cały przekrój tematów, które nas interesują - komentuje Jacek Sułek z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

Te 44 propozycje z listy to nie wszystkie działania, które urzędnicy chcieliby dofinansować.

- Lista przedstawia te projekty, które uważamy za kluczowe dla rozwoju województwa i jednocześnie już dziś widzimy, że są konieczne. Oczywiście to nie wszystkie projekty, które chcemy realizować, ponieważ nie wszystkie wpisują się w formułę projektów pozakonkursowych. Przykładami takich działań są na przykłąd inwestycje w odnawialne źródła energii czy w termomodernizację budynków – objaśnia Jacek Sułek.

Na liście kluczowych inwestycji znajdziemy również budowę nowych obwodnic czy przebudowę Placu Wolności w Kielcach wraz z budową parkingu podziemnego. Przypomnijmy, że świętokrzyskie w nowej perspektywie unijnej będzie miało do wykorzystania aż miliard 403 miliony euro.

To w tym parku w wiosce olimpijskiej sportowcy się bawią i relaksują

Te znaki drogowe spotykasz najrzadziej. Znasz je wszystkie? [QUIZ]

Pytanie 1 z 11
Poniższy znak ostrzega o:
Te znaki drogowe spotykasz najrzadziej. Znasz je wszystkie? [QUIZ]
Źródło: Wskazali jakie inwestycje są kluczowe dla świętokrzyskiego