Urząd Marszałkowski w Kielcach

i

Autor: M.Cieślikiewicz

Wsparcie Zakładów Aktywności Zawodowej z budżetu województwa

2022-02-14 17:45

Samorząd Województwa Świętokrzyskiego zdecydował o dofinansowaniu kosztów działania na ten rok siedmiu Zakładom Aktywności Zawodowej. Zgodnie z umowami środki zostaną przekazane im w dwóch transzach; pierwsza jeszcze w lutym.

Zgodnie z przepisami prawa działalność Zakładów Aktywności Zawodowej finansowana jest, między innymi, środków Samorządu Województwa.

Ten ma obowiązek dofinansować działalność ZAZ w wysokości co najmniej 10 procent, z tym że procentowy udział samorządu województwa w kosztach może być zmniejszany, pod warunkiem znalezienia innych źródeł finansowania działania Zakładu Aktywności Zawodowej - informuje Urząd Marszałkowski w Kielcach.

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przeznaczył blisko dwa miliony złotych na siedem funkcjonujących w naszym regionie Zakładów Aktywności Zawodowej - mówi Renata Janik wicemarszałek województwa świętokrzyskiego

Dofinansowanie otrzymają:

Zakład Aktywności Zawodowej w Końskich, którego Organizatorem jest Polski Związek Niewidomych Okręg Świętokrzyski – kwota 232 729,63 zł,

Zakład Aktywności Zawodowej w Kielcach, którego Organizatorem jest Caritas Diecezji Kieleckiej – kwota 230 000,00 zł,

Zakład Aktywności Zawodowej w Kielcach, którego Organizatorem jest Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie” – 400 000,00 zł,

Zakład Aktywności Zawodowej w Kielcach, którego Organizatorem jest Fundacja „Gramy   z Tobą” – kwota 210 000,00 zł,

Zakład Aktywności Zawodowej w Sandomierzu, którego Organizatorem jest Caritas Diecezji Sandomierskiej – 190 000,00 zł,

Zakład Aktywności Zawodowej w Chmielniku, którego Organizatorem jest Zakład Doskonalenia Zawodowego – 192 840,00 zł,

Zakład Aktywności Zawodowej w Stykowie, którego Organizatorem jest Powiat Starachowicki – kwota 415 000,00 zł,

Zgodnie z  podpisanym umowami środki te zostaną przekazane w dwóch transzach, pierwsza w lutym 2022 roku, natomiast II transza w lipcu 2022 roku.

Dodatkowo w budżecie Województwa zostały zabezpieczone dodatkowe środki w wysokości 65 tys. zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utworzenia i działania Zakładu, który ma powstać jeszcze w tym roku - podaje Urząd Marszałkowski w Kielcach.

Leśne molo w Starym Sączu
Sonda
Czy byłbyś gotowy przeprowadzić się do innego miasta dla swojej drugiej połówki?
Źródło: Wsparcie Zakładów Aktywności Zawodowej z budżetu województwa