świat filmu

i

Autor: Pixabay.com

Raport Szkoły Filmowej dotyczący mobbingu na uczelni

2021-11-26 15:49

Są pierwsze zwolnienia z pracy w łódzkiej Szkole Filmowej. To efekt działalności komisji, która badała doniesienia o mobbingu na uczelni. Co jeszcze zawiera 18-stronicowy raport przygotowany przez łódzką Filmówkę?

Komisja przeanalizowała skargi 45. osób, podpisanych z imienia i nazwiska - mówi Krzysztof Brzezowski z biura promocji uczelni. - Większość zgłoszeń dotyczyła przemocy słownej, tworzenia presji psychicznej, zastraszania, ośmieszania, przekroczenia granic dozwolonej krytyki oraz mobbingu w relacjach pracownik – przełożony.

Zarzuty studentów dotyczą 30. osób, w tym 27. wykładowców. Rektor uczelni zdecydowała o rozwiązaniu umowy o pracę z jednym z wykładowców, trzech kolejnych zostało na rok odsuniętych od prowadzenia zajęć. Złożono też zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa.

Raport jest konsekwencją głośnego listu absolwentki Szkoły Filmowej z marca 2021 r. Anna Paliga opisała w mediach społecznościowych praktyki mobbingowe na wydziale aktorskim i reżyserskim.

Źródło: Raport Szkoły Filmowej dotyczący mobbingu na uczelni