Szykują się kolejne utrudnienia? 5 ofert na rozbudowę Drogi Krajowej 62 na terenie Płocka!

2022-10-07 8:23 KK
DK62 Płock Harcerska-granica
Autor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała że otrzymała 5 ofert na wykonanie projektu budowlanego z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na rozbudowę odcinka DK62 od ul. Harcerskiej do granicy miasta Płocka

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, po przeprowadzeniu analizy ofert i wskazaniu najkorzystniejszej z nich, w przypadku braku odwołań, podpisanie umowy będzie możliwe na przełomie 2022 i 2023 roku. Zwycięska firma będzie miała na realizację zadania 55 miesięcy od daty zawarcia umowy (łącznie z okresem sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót) - w tym 5 miesięcy na złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji środowiskowej i 18 miesięcy na złożenie kompletnego wniosku o wydanie decyzji o Zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Zadaniem wykonawcy jest przygotowanie dokumentacji: projektu budowlanego i wykonawczego oraz uzyskanie decyzji DŚU i ZRID. Ponadto wykonawca opracuje dokumentację przetargową do ogłoszenia postępowania na realizację robót w terenie oraz będzie sprawował nadzór autorski nad robotami realizowanymi w oparciu o opracowaną przez niego dokumentację projektową

Jak oceniane będą oferty?

Jak podaje GDDKiA, postępowanie zostało ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego. Złożone oferty będą oceniane przy zastosowaniu następujących kryteriów:

  • Cena – 60% = 60 pkt
  • Doświadczenie projektanta drogowego – 30% = 30 pkt
  • Zespół geologiczny – 10% = 10 pkt

Lista ofert:

  1. ARKAS-PROJEKT - 2 313 630 zł
  2. Wrocławskie Biuro Projektów Drosystem - 2 449 791 zł
  3. MPRB - 2 878 200 zł
  4. Promost Consulting - 3 146 112,45 zł
  5. Value Engineering - 3 359 886,45 zł

Zakończenie wszystkich prac projektowych przewidywane jest w terminie 27 miesięcy od daty podpisania umowy. Przypada ono więc na pierwszą połowę roku 2025

Źródło: Szykują się kolejne utrudnienia? 5 ofert na rozbudowę Drogi Krajowej 62 na terenie Płocka!
Nasi Partnerzy polecają