Herbaciana

i

Autor: Urząd Miasta Płock

Zakończyła się budowa ul. Herbacianej. I to dwa miesiące przed terminem!

2022-09-22 10:34

Zakończyła się budowa ul. Herbacianej na osiedlu Ciechomice. Inwestycję zrealizowano 2 miesiące przed terminem – zgodnie z umową miała zakończyć się do 25 listopada 2022 r.

Ulica Herbaciana zmieniła się z drogi gruntowej w nowoczesną ulicę. Powstały pieszo-jezdnia o nawierzchni z kostki betonowej dla ruchu kategorii KR3 o długości 101 mb i szerokości 5 m, dojazdy do posesji o nawierzchni z kostki betonowej oraz dojścia do posesji z kostki betonowej. Finalnie powstały również zieleńce zbrojone geokratą.

Wybudowano także infrastrukturę podziemną: sieć kanalizacji deszczowej oraz drenaż odwadniający warstwy konstrukcyjne drogi, brakujące przyłącza wodociągowe, sanitarne i deszczowe w granicach pasa drogowego.

Termin zakończenia robót budowlanych zaplanowano na okres 6 miesięcy od daty podpisania umowy, tj. do dnia 25.11.2022 r. Koszt inwestycji – 676.254 zł brutto.

Źródło: Zakończyła się budowa ul. Herbacianej. I to dwa miesiące przed terminem!