Brama Poznania bez barier dla osób z niepełnosprawnościami!

2020-12-07 10:22 Michalina Maciaszek
Brama Poznania
Autor: Brama Poznania

Brama Poznania zdobyła nagrodę w konkursie "Lider Dostępności", w kategorii "Duży obiekt użyteczności publicznej". Więcej szczegółów poniżej.

"Lider Dostępności" to konkurs organizowany co roku przez Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich. W konkursie wyłoniono kategorie: "Przestrzeń publiczna", "Duży obiekt użyteczności publicznej", "Obiekt usług lokalnych", "Obiekt biurowo-handlowy", "Obiekt mieszkalny/hotelowy", "Obiekt zabytkowy", "Architekt/urbanista". Przyznano także "Grand Prix" konkursu.

Brama Poznania dostała nagrodę w kategorii "Duży obiekt użyteczności publicznej". Przyznawana jest ona placówkom, które wyróżniają się jakością dostosowania dla osób z niepełnosprawnościami. Poznańska placówka dostała nagrodę równorzędną z Europejskim Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach.

W stolicy Wielkopolski stawiamy na otwartość i dostępność. Przeciwdziałamy dyskryminacji w życiu codziennym, likwidujemy bariery architektoniczne, a nowe obiekty projektujemy tak, aby były one w pełni dostosowane do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami. Zależy nam, żeby każdy mieszkaniec czy turysta mógł swobodnie poruszać się po mieście i korzystać z jego bogatej oferty kulturalnej. Nagroda dla Bramy Poznania to kolejny wyraz docenienia naszych działań na tym polu

mówi Mariusz Wiśniewski, zastępca prezydenta Poznania. Kapituła konkursu podkreślała, że dzięki architekturze budynku, może z niego korzystać każdy, bez względu na rodzaj niepełnosprawności. Co więcej, w budowę obiektu włączone zostały osoby z niepełnosprawnościami oraz organizacje zajmujące się tą tematyką.

Ta nagroda ma dla nas szczególne znaczenie, ponieważ wiąże się mnóstwem pozytywnych emocji, ale również z odpowiedzialnymi działaniami, w tym przede wszystkim otwartością na otaczający nas różnorodny świat. Traktujemy to wyróżnienie jako docenienie naszych dotychczasowych starań, ale także zobowiązanie do dalszej pracy

mówi dr Monika Herkt, dyrektorka instytucji. W budynku znajdziemy, między innymi, windy, drzwi automatyczne oraz wejścia bez progów. Poza tym, oprowadzanie odbywa się w towarzystwie przeszkolonych przewodników, którzy sprawnie odpowiadają na potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

ESKA XD EXTRA
Nasi Partnerzy polecają