Ulica Kozia na odcinku od ul. Szkolnej w kierunku ul. Podgórnej

i

Autor: Poznan.pl Ulica Kozia na odcinku od ul. Szkolnej w kierunku ul. Podgórnej

Ulica na Starym Mieście będzie dłuższa?

2022-01-10 12:56

Radny Andrzej Rataj złożył interpelację w sprawie przedłużenia ulic Koziej do ul. Podgórnej. Skąd taki pomysł i dlaczego ulica ma Starym Mieście ma być przedłużona?

Andrzej Rataj przypomina, że od wielu lat planowane jest przedłużenie ulicy Koziej do ulicy Podgórnej. Rozwiązanie to jest istotne dla całego historycznego centrum Poznania i będzie prowadzić do znacznego usprawnienia ruchu pojazdów, zarówno mieszkańców, jak i właścicieli nieruchomości oraz przedsiębiorców prowadzących działalność w rejonie Starego Rynku. Inwestycja, zdaniem radnego, nie doprowadzi do zwiększenia ruchu pojazdów na Starym Mieście.

Radny dopytuje czy i kiedy ewentualnie planowane jest przedłużenie Koziej do Podgórnej. Odpowiedzi udzielił zastępca prezydenta Poznania Bartosz Guss. Jak wskazuje, żadna z nieruchomości pomiędzy istniejącym odcinkiem Koziej i Podgórną nie należy do miasta. Dodatkowo w pasie drogowym ulicy Koziej funkcjonuje budynek biurowy (przerobiona kotłownia szpitala).

- Teren wyznaczony w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego użytkowany jest jako teren komunikacji wewnętrznej i przestrzeni parkingowej dla znajdujących się w sąsiedztwie pasa drogowego budynków biurowych - podkreśla Guss.

Obecnie trwa przygotowywanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu. W pierwszym kwartale tego roku ma się rozpocząć jego opiniowanie i uzgadnianie.

Możliwość realizacji powiązania komunikacyjnego wynika z obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Obszar Staromiejski w Poznaniu". Poza zadaniami technicznymi związanymi z realizacją jezdni, połączenie ulic Koziej i Podgórnej wymaga przeprowadzenia regulacji własnościowych, wyburzeń i niwelacji terenu. Zachowanie i aktualizacja możliwości realizacji powiązania komunikacyjnego o charakterze publicznym jest przedmiotem analiz przestrzennych, własnościowych i finansowych w pracach prowadzonych nad projektem mpzp "Stare Miasto" w Poznaniu. Zgodnie z przyjętym harmonogramem, w I kwartale 2022 r. planowane jest rozpoczęcie etapu opiniowania i uzgadniania projektu planu. Ustalenia tego projektu, po jego uchwaleniu, staną się podstawą do utrwalenia przebiegu powiązania komunikacyjnego ul. Koziej z ul. Podgórną w formie ciągu pieszo-rowerowego.

Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na [email protected]!

Źródło: Ulica na Starym Mieście będzie dłuższa?