Będą stypendia dla przyszłych lekarzy z powiatu radomskiego!

2022-09-29 9:09 Kinga Furch

Ruszył nabór wniosków na stypendia dla przyszłych lekarzy z powiatu radomskiego. Studenci kierunków medycznych oraz pielęgniarskich mogą ubiegać się o wsparcie finansowe, ale muszą spełnić pewnie warunki.

Studenci medycyny i pielęgniarstwa z szansą na stypendia starosty. Ruszyło składanie wniosków o wsparcie finansowe żaków z powiatu radomskiego.

O stypendium mogą ubiegać się studenci piątego i szóstego roku kierunków lekarskich, a także studenci trzeciego roku pielęgniarstwa, ratownictwa medycznego lub położnictwa.

Celem programu stypendialnego jest docenienie najzdolniejszych studentów i przekonanie ich do wyboru specjalizacji deficytowych. Szpitale, dla których Powiat Radomski jest organem nadzorującym, zadeklarowały zapewnienie stypendystom zatrudnienia i umożliwienie po ukończeniu studiów oraz stażu podyplomowego, dalszego rozwoju zawodowego w zakresie specjalizacji – powiedział Waldemar Trelka, starosta radomski.

Studenci, którzy chcą ubiegać się o stypendium muszą spełnić pewnie warunki.

Kształcić się na kierunku lekarskim V lub VI roku, nie powtarzać roku, na który ubiega się o przyznanie pomocy materialnej, nie korzystać z urlopów określonych w regulaminie studiów, z urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego, zawrzeć umowę, w której zobowiąże się do przepracowania co najmniej 2 lat po zakończeniu studiów w SPZZOZ w Pionkach lub SPZZOZ – Szpital w Iłży w terminie do 12 miesięcy po zakończeniu stażu podyplomowego oraz zobowiąże się do podjęcia w okresie zatrudnienia jednej ze specjalizacji priorytetowych dla SPZZOZ w Pionkach lub SPZZOZ – Szpital w Iłży - czytamy na stronie Powiatu Radomskiego.

Studenci, którym zostanie przyznane stypendium będą otrzymywać pieniądze maksymalnie przez 15 miesięcy. Nabór wniosków potrwa do czwartku, 20 października.

Nasi Partnerzy polecają