Budżet Obywatelski Radomia

i

Autor: Anna Wróblewska/UM Radom

Będzie kilka zmian w Budżecie Obywatelskim Radomia!

2023-01-20 9:45

Na przełomie lutego i marca ma ruszyć nabór projektów. Chodzi o kolejną edycję Budżetu Obywatelskiego Radomia. Radni na ostatniej sesji przyjęli uchwałę zakładającą kilka zmian w jego realizacji.

Prawie 8 milionów złotych na pomysły radomian. Taka kwota została przeznaczona na realizację projektów z przyszłorocznego Budżetu Obywatelskiego. Pomysły, które będą zgłaszać mieszkańcy będą podzielone na trzy kategorie kwotowe.

Zgodnie z przyjętą uchwałą, 20 proc. ogólnej puli pieniędzy zostanie przeznaczonych na realizację projektów o szacunkowej wartości do 100 tys. złotych. Na projekty od 100 tys. do 600 tys. zł będzie zarezerwowanych 30 proc. środków, a pozostała suma na projekty o wartości powyżej 600 tys. zł. Zapisy ustawy o samorządzie gminnym uniemożliwiają natomiast wyodrębnienie kategorii instytucjonalnej, obejmującej np. wnioski składane przez placówki oświatowe - czytamy na stronie Urzędu Miejskiego w Radomiu.

Jak mówi wiceprezydent Radomia, Mateusz Tyczyński, nabór projektów może ruszyć już niebawem:

Po uprawomocnieniu uchwały zarządzeniem prezydenta zostanie ogłoszona edycja Budżetu Obywatelskiego na rok 2024. Biorąc pod uwagę terminy, na przełomie lutego i marca powinien rozpocząć się nabór wniosków do przyszłorocznego Budżetu Obywatelskiego Radomia.

W tym roku na realizację projektów z przyszłorocznego Budżetu Obywatelskiego zostało przeznaczonych 7 milionów 750 tysięcy złotych.