Dzieci z FAS/FASD z szansą na terapię. MCPS kontynuuje pilotażwy program

2021-04-08 15:34 Jakub Białczak
ciąża skorupka
Autor: pixabay

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zdecydowało się, aby kontynuować pilotażowy projekt specjalnego poradnictwa dla rodzin z dziećmi z FAS/FASD.

FAS/FASD jest nieuleczalnym zespołem chorobowym. Może wystąpić u dzieci, których matki piły alkohol w czasie ciąży. Projekt adresowany jest do dzieci umieszczonych w różnych formach pieczy zastępczej. Konkurs ofert na poradnictwo przewiduje trzyletnie umowy z organizacjami pozarządowymi. Można je składać do 13 kwietnia. Do wykorzystania jest 750 tysięcy złotych.

– Działania wynikające z realizacji projektu będą obejmować zarówno diagnozę psychologiczno-pedagogiczną rodzin z dziećmi z podejrzeniem lub stwierdzeniem FAS/FASD, jak i realizację programu terapeutycznego lub wskazanie kierunków i możliwości terapii. Możliwe też będą konsultacje w zakresie skutecznych metod i kierunków pracy z dzieckiem. Wszystkie to ma na celu pomóc dzieciom z FAS, a jednocześnie podnieść kompetencje rodziców i osób prowadzących wszelkie formy pieczy zastępczej, mówi Mariusz Budziszewski, zastępca dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej ds. profilaktyki uzależnień i wspierania rodziny.

Wsparcie ma objąć przynajmniej 40 dzieci z 40 rodzin umieszczonych w różnych formach pieczy zastępczej. Pilotażowy program działał na terenie regionu radomskiego, teraz obejmie całe województwo mazowieckie.

– Niektóre dzieci mogą przejawiać subtelne symptomy, będące efektem pośredniego kontaktu z alkoholem w życiu płodowym, które widoczne staną się dopiero w wieku szkolnym. Mogą to być problemy z nauką czy zachowaniem. W wielu przypadkach trudno jest o diagnozę, a przez to opóźnia się pomoc. Szczególnie w przypadku dzieci adoptowanych i tych będących w pieczy zastępczej nie zawsze ma się pełny obraz tego, jak przebiegała ciąża. Dlatego z myślą o tych rodzinach chcemy zapewnić możliwość terapii, konsultacji, pomoc dla tych rodzin i dzieci, podkreśla Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.

Oferty można składać do 13 kwietnia w generatorze wniosków tutaj.

Powrót do szkoły. Pamiętasz coś z fizyki? To powinien być BANAŁ!

Pytanie 1 z 10
Jednostką siły jest:
Źródło: Dzieci z FAS/FASD z szansą na terapię. MCPS kontynuuje pilotażwy program
Nasi Partnerzy polecają