Krew w Radomiu PILNIE potrzebna!

i

Autor: źródło: pixabay.com

Krew PILNIE potrzebna! Brakuje prawie wszystkich grup!

2022-02-18 10:53

Apel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa! Brakuje niemal wszystkich grup krwi. Obecnie jedyny zapas jest grupy AB RH +.

W Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zapasy krwi są na wyczerpaniu. Brakuje wszystkich grup z wyjątkiem AB RH +. W związku z niskimi zapasami RCKiK prosi mieszkańców Radomia o donację.

Krew może oddać osoba pełnoletnia i można ją oddawać do 65 roku życia. Osoby z poczuciem zdrowia, bez chorób przewlekłych, nie przyjmujące leków z wyjątkiem witamin i antykoncepcji - powiedział lek. med. Krzysztof Radziejowski, zastępca dyrektora RCKiK w Radomiu.

Obecnie brakuje niemal wszystkich grup, ale bardzo potrzebna jest też tak zwana "minusowa".

Grupy krwi minusowe, a najbardziej 0 RH - można przetoczyć każdej innej osoby - dodaje z-ca dyr. RCKiK.

Osoby, które są po szczepieniu przeciwko COVID-19 nie mogą oddawać krwi od 2 dni do dwóch tygodni w zależności od rodzaju przyjętej szczepionki.

Źródło: Krew PILNIE potrzebna! Brakuje prawie wszystkich grup!