Matura 2021. Liceum w Iłży liderem w powiecie radomskim

2021-07-07 11:28

W szkołach średnich w powiecie radomskim egzamin dojrzałości zdało 81% tegorocznych maturzystów. To wynik wyższy niż średnia krajowa i wojewódzka. Zdecydowanym liderem zostało Liceum Ogólnokształcące imienia Mikołaja Kopernika w Iłży.

Licea w powiecie radomskim liderem w zdawalności matury. Do egzaminu dojrzałości przystąpiło w tym roku 216 absolwentów szkół średnich z Iłży i Pionek.

Średnia zdawalność w powiecie wyniosła więcej niż krajowa czy wojewódzka.

Pozytywny wynik w terminie głównym uzyskały 174 osoby. Tylko kilkunastu absolwentów będzie poprawiać niektóre przedmioty w sierpniu. Średnia zdawalność wyniosła 81 %, czyli więcej niż średnia wojewódzka (79,2 %) oraz krajowa (74,5 %) - powiedział Marcin Genca, rzecznik powiatu radomskiego.

Najlepsze wyniki uzyskało Liceum Ogólnokształcące w Iłży.

W Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Iłży do egzaminu dojrzałości przystąpiło 66 abiturientów, zdało 61 z nich, przez co zdawalność wyniosła 92 procent. W tej szkole tylko jedna osoba ponownie przystąpi do egzaminu, zaś cztery osoby będą poprawiać jeden przedmiot w sierpniu - dodaje Marcin Genca.

Zdawalność egzaminu dojrzałości w szkołach średnich w powiecie radomskim:

- Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Iłży: 92%

- Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Pionkach: 83%

- Technikum w Zespole Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Iłży: 87%

- Technikum w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach: 71%

- Technikum w Zespole Szkół im. Jędrzeja Śniadeckiego w Pionkach: 68%

Źródło: Matura 2021. Liceum w Iłży liderem w powiecie radomskim