Podsumowali projekt Lasy dla więźniów, więźniowie i lasy dla przyrody

i

Autor: FB/Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu

Osadzeniu z Aresztu Śledczego w Radomiu działali na rzecz przyrody

2023-02-27 13:27

Budki lęgowe dla ptaków, schrony dla nietoperzy, czy nowe nasadzenia lasów - to efekt wspólnych działań Aresztu Śledczego w Radomiu i Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Jesienią ubiegłego roku te dwie instytucje podpisały porozumienie, dzięki, któremu osadzeniu mogli działać na rzecz przyrody.

Więźniowie działali na rzecz przyrody - mowa o projekcie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych i Aresztu Śledczego w Radomiu. W ramach działań osadzeni wybudowali 290 budek lęgowych dla ptaków, a także 50 schronów dla nietoperzy. - W trakcie trwania projektu przeprowadziliśmy dla osadzonych wiele działań edukacyjnych - mówi Huber Ogar z Nadleśnictwa Radom:

Przeprowadziliśmy zajęcia ogólnie dotyczące przyrody, lasów, funkcji lasów, czy funkcji leśnika w przyrodzie. Drugim tematem, który był poruszany były budowa i funkcje budek lęgowych i schronów dla zwierząt leśnych. Nadleśnictwo Radom zapewniło osadzonym materiał czyli drewno, gwoździe i schematy do budowy tych budek i schronów. Natomiast osadzeni w areszcie śledczym w Radomiu postarali się je wykonać.

- Osadzeni chętnie uczestniczyli w projekcie - mówi ppłk Robert Piwko, dyrektor Aresztu Śledczego w Radomiu:

Osadzeni bardzo chętnie wykonywali zadania, mieli świadomość w jakiej materii wykonują zadania i nie musieli być do tego specjalnie namawiani. Oprócz budowy budek lęgowych i schronów wspólnie z Nadleśnictwem Radom wykonaliśmy szereg wycieczek na ścieżki edukacyjne, jak również braliśmy czynny udział w akcji sprzątania lasów, ale też, my jako funkcjonariusze, pomagaliśmy sadzić jeden z lasów.

W akcji wzięło udział 16 osadzonych.