kozienice szpital

i

Autor: FB Powiat Kozienice

Porody rodzinne wracają do kozienickiego szpitala!

2021-07-02 10:05

Z zachowaniem reżimu sanitarnego wracają porody rodzinne do szpitala w Kozienicach. By przy rodzącej kobiecie mogła być osoba z rodziny trzeba jednak spełnić pewne warunki.

Na czas pandemii szpital w Kozienicach był placówką jednoimienną, działał też w systemie hybrydowym. Od 15 czerwca szpital wrócił do normalnej pracy, a teraz przywraca też rodzącym możliwość porodów rodzinnych.Trzeba jednak spełnić szereg warunków- czytamy na stronie szpitala

Aby towarzyszyć rodzącej zainteresowana osoba powinna:

• uzyskać zgodę Lekarza Kierującego Oddziałem/Lekarza Dyżurnego,

• wypełnić ankietę epidemiologiczną, która dostępna jest w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym,

• poddać się testowi antygenowemu w kierunku zakażenia koronawirusem w Izbie Przyjęć naszego szpitala,

• w czasie pobytu na Sali porodowej zasłonić usta i nos maską chirurgiczną,

• zalecane jest również posiadanie zaświadczenia pełnego zaszczepienia (nie jest to jednak warunek bezwzględny).

• pobyt osoby towarzyszącej przy porodzie winien zakończyć się najpóźniej 2 godziny po porodzie.

Jednocześnie informujemy, że zakaz odwiedzin chorych w oddziałach szpitalnych zostaje utrzymany. Ale ze względu na poprawę sytuacji epidemiologicznej istnieje możliwość krótkotrwałych odwiedzin, w przypadku nagłego pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta, za zgodą Lekarza Kierującego Oddziałem/Lekarza dyżurnego. Warunkiem jest wypełnienie przez osobę odwiedzającą ankiety/wywiadu epidemiologicznego, w której należy odpowiedzieć na trzy pytania (tak, nie):

• Jestem ozdrowieńcem po przebyciu zakażenia wirusem SARS CoV-2,

• Jestem osobą z udokumentowanym szczepieniem przeciwko COVID-19,

• Posiadam negatywny wynik testu na COVID-19 wykonany nie wcześniej niż 24 godziny przed terminem odwiedzin.

Źródło: Porody rodzinne wracają do kozienickiego szpitala!