Ruszyła Szlachetna Paczka. Szukają potrzebujących rodzin.

i

Autor: A.B Od lewej: Aneta Krasowska - wolontariusz, Marta Kapusta, lider rejonu Radom Szlachetnej Paczki.

Ruszyła Szlachetna Paczka. Szukają potrzebujących rodzin.

2022-10-28 11:54

Już można zgłaszać potrzebujące rodziny do Szlachetnej Paczki. Baza rodzin, którym darczyńcy będą mogli pomóc wystartuje 12 listopada.

Rozpoczyna się akcja Szlachetnej Paczki. Aktualnie poszukiwane są potrzebujące rodziny, które będzie można włączyć do akcji. Taka rodzina nie może zgłosić się sama. O tym kogo można zgłosić - mówi Marta Kapusta, lider Szlachetnej Paczki rejonu Radom:Rozpoczyna się akcja Szlachetnej Paczki. Aktualnie poszukiwane są potrzebujące rodziny, które będzie można włączyć do akcji. Taka rodzina nie może zgłosić się sama. O tym kogo można zgłosić - mówi Marta Kapusta, lider Szlachetnej Paczki rejonu Radom:

Kto może zostać zgłoszony do Szlachetnej Paczki?

12 listopada nastąpi otwarcie listy rodzin w systemie na stronie Szlachetnej Paczki. Można będzie wybrać rodzinę, której chce się pomóc i skontaktować się z jej opiekunem, czyli woluntariuszem.

Następnie odbędzie się w dniach 11 -12 grudnia Weekend Cudów, gdzie wsparcie trafi do potrzebujących rodzin.