Ważność orzeczenia o niepełnosprawności atomatycznie przedłużona

2021-04-08 16:47 Sandra Białek-Pawłowska
Niepełnosprawność [zdjęcie ilustracyjne]
Autor: Pixabay Niepełnosprawność [zdjęcie ilustracyjne]

Osoby niepełnoprawne, których orzeczenia o niepełnosprawności tracą ważność nie muszą składać nowych wniosków o wydanie dokumentu.

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Radomiu wydał specjalny komunikat w tej sprawie. Jak czytamy na stronie ośrodka wszystkie dokumenty, które tracą swoją ważność będą automatycznie przedłużane- to w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W związku z tym przedłużeniu uległa ważność orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wydanych przez Miejski oraz Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności

Miejski Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Radomiu uprzejmie informuje, iż zgodnie z art. art. 15 h ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, ze zm.) z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID – 19, przedłużeniu uległa ważność orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wydanych przez Miejski oraz Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Z 2020 poz. 426, ze zm.).

Źródło: Ważność orzeczenia o niepełnosprawności atomatycznie przedłużona
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany