Pałach Ogińskich - siedziba rektoratu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. W tym roku w UPH planowanych jest wiele remontów, modernizacji i nowych inwestycji

i

Autor: Monika Półbratek Pałach Ogińskich - siedziba rektoratu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

10,5 mln zł z ministerstwa dla UPH. Na co wyda je uczelnia? [AUDIO]

2022-01-11 12:16

Remonty, modernizacje i nowe inwestycje zostaną przeprowadzone w 2022 roku w budynkach Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Dzięki staraniom rektora Mirosława Minkiny, uczelnia otrzymała od Ministerstwa Edukacji i Nauki o 10,5 mln zł wyższą subwencję. Remont klubu studenckiego PeHa, wyposażenie Centrum Symulacji Medycznych, nowe laboratoria i pracownie – to niektóre z zaplanowanych zadań.

– Udało nam się pozyskać dodatkową dotację, a w zasadzie zwiększenie subwencji na cele inwestycyjne. 10,5 mln zł zasiliło uczelnię, co w sposób istotny ułatwi i pozwoli nam zrealizować nasze zamierzenia. Tak czy inaczej mieliśmy plany, które chcieliśmy zrealizować bez względu na te dodatkowe środki finansowe, natomiast niewątpliwie te 10,5 mln zł ułatwi nam wykonanie założonych celów – mówi Michał Kowal, kanclerz Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Zaplanowane na 2022 rok zadania mają na celu wzmocnienie potencjału dydaktycznego i naukowego uczelni. Mają też wyrównać szanse edukacyjne młodzieży, która wybiera uniwersytet w pobliżu swojego miejsca zamieszkania. Największe inwestycje, które mają zostać zrealizowane, są kluczowe dla rozwoju kierunków medycznych. Centrum Symulacji Medycznych zostanie wyposażone w moduł dla studentów ratownictwa medycznego, powstanie Laboratorium Genetyki i Biologii Molekularnej oraz Pracownia Anatomii Prawidłowej, Pracownia Cytofizjologii, Pracownia Histologii z Embriologią i Pracownia Patofizjologii. To jednak nie wszystkie zaplanowane zadania.

– Na pewno dodatkowe środki finansowe pomogą nam uczynić uniwersytet jeszcze bardziej dostępnym dla osób z niepełnosprawnościami. Wsparcie to dla nas szansa na realizację tego, do czego uniwersytet jest powołany – do kształcenia studentów i doktorantów na najwyższym poziomie. Planujemy również modernizację infrastruktury kulturalnej, sportowej, rekreacyjnej, w tym klubu PeHa i Ośrodka Jeździeckiego. Chcemy też, by w obrębie kampusu powstało wielofunkcyjne boisko sportowe. Niewątpliwie przyznane nam 10,5 mln zł oraz podejmowane przez rektora działania racjonalizujące wydatki przyczynią się do tego, żeby te śmiałe plany zrealizować – mówi Beata Gałek, rzecznik prasowy UPH.

Tegoroczne inwestycje mają umożliwić wysoki poziom kształcenia, ale też zapewnić studentom i pracownikom naukowym Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach odpowiednią przestrzeń do rekreacji i aktywności sportowej. Więcej na ten temat można usłyszeć w załączonym poniżej materiale dźwiękowym (jeżeli się nie odtwarza, należy odświeżyć stronę lub włączyć go na komputerze, a nie telefonie).

POSŁUCHAJ więcej o planowanych na 2022 rok inwestycjach w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach:
Sonda
Nauka zdalna czy stacjonarna?
Źródło: 10,5 mln zł z ministerstwa dla UPH. Na co wyda je uczelnia? [AUDIO]