Pieniądze

i

Autor: Canva Pro

Strażacy ze wsparciem

Dodatkowe pieniądze dla jednostek OSP z naszego regionu

2023-09-22 12:03

Radni Sejmiku Województwa Mazowieckiego zdecydowali o przyznaniu dodatkowych środków w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych”. Ponad 1,2 mln zł z budżetu województwa trafi do druhen i druhów z 22 jednostek OSP.

Dzięki środkom z budżetu województwa mazowieckiego 22 jednostki OSP z Mazowsza zmodernizują lub wyremontują strażnice, otrzymają wozy bojowe, specjalistyczny sprzęt, a także środki ochrony indywidualnej. Radni województwa mazowieckiego przeznaczyli na ten cel ponad 1,2 mln zł. Środki trafią do 18 mazowieckich gmin. Druhny i druhowie z OSP  w subregionie siedleckim i powiecie mińskim dostaną prawie 260 tys. zł.

Druhowie z OSP Ozorków w powiecie siedleckim dostaną 40 tys. zł na modernizację strażnicy, a OSP Gałki otrzyma 29,5 tys. zł na zakup nowego sprzętu specjalistycznego.

Jak zaznacza marszałek Adam Struzik, samorząd województwa od lat wspiera strażaków z Mazowsza. – Często to druhowie są pierwsi na miejscu zdarzenia i od ich reakcji zależy ludzkie zdrowie i życie. Przeprowadzane przez nich akcje ratunkowe pokazują, jak dobrze są wyszkoleni. Do skutecznych i bezpiecznych działań potrzebują jednak odpowiedniego sprzętu, wozów bojowych i środków ochrony indywidualnej.

To zresztą niejedyna forma wsparcia mazowieckich OSP przez samorząd Mazowsza – co miesiąc nagradzamy także najbardziej zasłużonych strażaków. Kolejne wsparcie dla strażaków Mazowieckie OSP otrzymały już w tym roku pomoc finansową z budżetu województwa mazowieckiego.

Dzięki prawie 26,6 mln zł do druhen i druhów z Mazowsza trafią m.in. 103 wozy bojowe, a 235 jednostki OSP zmodernizują lub wyremontują strażnice. W sumie w latach 2006-2022 władze Mazowsza na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych, odzieży ochronnej, sprzętu specjalistycznego, a także robót budowlanych w strażnicach przeznaczyły ponad 144 mln zł.

Źródło: Dodatkowe pieniądze dla jednostek OSP z naszego regionu