Trwa nabór osób chętnych do pracy w Zakładzie Karnym w Siedlcach [AUDIO]

2021-04-06 7:05 Monika Półbratek

Siedlecka jednostka karna prowadzi rekrutację dla osób, które chciałyby pełnić rolę funkcjonariusza Służby Więziennej. Poszukiwani są przedstawiciele różnych zawodów, którzy będą realizować zadania ochronne czy zadania w zakresie pomocy psychologicznej lub zdrowotnej. Zatrudnionych ma zostać maksymalnie siedmiu nowych pracowników, na trzech różnych stanowiskach.

Kto może znaleźć zatrudnienie w siedleckim Zakładzie Karnym?

– Aktualnie siedlecka jednostka penitencjarna poszukuje pracowników na stanowiskach: młodszy psycholog działu penitencjarnego, strażnik działu ochrony, strażnik działu dozoru elektronicznego, a także młodsza pielęgniarka lub młodszy pielęgniarz w ambulatorium z izbą chorych. Jest to praca w systemie jednozmianowym lub wielozmianowym. Podkreślić należy, że jest to wykonywanie zadań w bezpośrednim kontakcie z osobami pozbawionymi wolności – informuje por. Przemysław Turyk z Zakładu Karnego w Siedlcach.

Warto dodać, że w przypadku niektórych z wymienionych stanowisk pracy, poszukiwanych jest po kilku nowych pracowników. Osoby zainteresowane mogą składać aplikacje do 13 kwietnia włącznie. Przyjęcia do służby nastąpią między drugim a czwartym kwartałem roku. 

Jakie wymagania ogólne są stawiane kandydatom?

W Służbie Więziennej może pracować osoba, która:

  • posiada obywatelstwo polskie i uregulowany stosunek do służby wojskowej;
  • korzysta z pełni praw publicznych, która daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań i zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych;
  • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe, albo wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;
  • ma co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby.

Jakie zalety pracy w Służbie Więziennej wymieniają jej funkcjonariusze?

– Wśród zalet pracy więziennej, wymienić należy zatrudnienie, dające poczucie stabilizacji zawodowej, gwarancję uposażenia płatną z góry już od pierwszego dnia służby, możliwość przejścia na zaopatrzenie emerytalne po 25 latach pracy, ale także atrakcyjne świadczenia socjalne. Są to: zasiłek na zagospodarowanie, dopłata do wypoczynku czy zwrot kosztów przejazdu do pracy, jak również ekwiwalent za brak mieszkania i dofinansowanie do zakupu mieszkania lub budowę domu. Praca w Służbie Więziennej wiąże się także z dodatkiem za stopień, dodatkiem służbowym, dodatkiem z tytułu wysługi lat, a także nagrodami uznaniowymi i możliwością uzyskania dofinansowania do czesnego za studia. Nasza formacja zapewnia szeroką ścieżkę kariery zawodowej – od szeregowego do oficera – wymienia por. Przemysław Turyk.

Gdzie można uzyskać więcej informacji o warunkach pracy w siedleckim więzieniu?

Więcej informacji dotyczących postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00 w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Warszawie, zlokalizowanym przy ul. Wiśniowej 50 w Warszawie, tel.: (22) 640-82-63 / (22) 640-82-60 / (22) 640-82-59, o adresie e-mail: [email protected].

Można także kontaktować się bezpośrednio z Zakładem Karnym w Siedlcach, mieszczącym się przy ul. Piłsudskiego 47, dzwoniąc na nr tel.: (25) 785-13-07 lub pisząc na adres mailowy: [email protected].

Aktualne oferty pracy w Zakładzie Karnym w Siedlcach znajdują się także na stronie internetowej jednostki, w zakładce „Praca“

POSŁUCHAJ o warunkach naboru do pracy w siedleckim Zakładzie Karnym:
Krzysztof krawczyk nie żyje
Sonda
Czy kiedykolwiek dzwoniłeś pod numer alarmowy?
Źródło: Trwa nabór osób chętnych do pracy w Zakładzie Karnym w Siedlcach [AUDIO]
Nasi Partnerzy polecają