Prof. dr hab. Andrzej Misiuk otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

i

Autor: fot. Biuro Promocji UPH Prof. dr hab. Andrzej Misiuk otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

Tytuł doktora honoris causa UPH dla prof. dra hab. Andrzeja Misiuka

2021-11-18 8:18

Pomaga rozwijać nauki o bezpieczeństwie w Siedlcach, więc został nagrodzony – za duży wkład w rozwój uczelni, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny wyróżnił tytułem doktora honoris causa prof. dra hab. Andrzeja Misiuka. Na stałe zatrudniony w Uniwersytecie Warszawskim, profesor od lat wspiera siedleckie środowisko akademickie.

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach jest jedną z pięciu uczelni w Polsce, posiadających pełne uprawnienia akademickie w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, a jednocześnie pierwszą cywilną uczelnią, która takie wyróżnienie otrzymała. W osobie pana profesora zawsze mieliśmy życzliwego przyjaciela i mogliśmy liczyć na jego wsparcie w rozwoju naukowym kadry badawczo-dydaktycznej. Dlatego bardzo cieszymy się, że 17 listopada przyjął tę najwyższą akademicką godność i został doktorem honoris causa naszego uniwersytetu – mówi Beata Gałek, rzecznik UPH.

Profesor Andrzej Misiuk należy do uznanych autorytetów naukowych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, w szczególności w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego oraz historii bezpieczeństwa w Polsce. Wyróżniony nowym tytułem, podkreśla, że od wielu lat jest przyjacielem siedleckiej uczelni i bardzo ją ceni.

W kwestii współpracy z siedleckim uniwersytetem, to ja nie widzę możliwości końca. To są wspaniali ludzie. I ja to zawsze powtarzałem, że jako ośrodek cywilny wśród wszystkich pięciu tych uczelni, które zajmują się bezpieczeństwem na poziomie uprawnień habilitacyjnych, to jest najlepszy ośrodek, a więc ja po prostu jestem skazany na współpracę – śmieje się.

Profesor dr hab. Andrzej Misiuk urodził się 11.04.1958 roku w Pogrodziu. Studia wyższe magisterskie ukończył na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w 1981 roku. W 1988 roku na tym samym Wydziale uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych. W 1996 roku po obronie rozprawy habilitacyjnej Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu nadał mu stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie historii Polski i historii powszechnej XX wieku. 23 lipca 2008 roku postanowieniem Prezydenta RP otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych.

Przez wiele lat profesor pracował w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, gdzie pełnił różne stanowiska kierownicze, m.in. w okresie 1998-2003 kierował Instytutem Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kierowniczych Policji. Od 1997 roku prowadził także aktywną działalność edukacyjną w olsztyńskich uczelniach wyższych. Początkowo współpracował z Wyższą Szkołą Pedagogiczną, a następnie Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, gdzie był prodziekanem na Wydziale Prawa i Administracji. Od 2008 roku jest zatrudniony w Instytucie Nauk Politycznych, a obecnie w Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie pełni funkcję kierownika Katedry Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Sonda
Czy sprawcy śmiertelnych wypadków powinni na zawsze tracić prawo jazdy?
Źródło: Tytuł doktora honoris causa UPH dla prof. dra hab. Andrzeja Misiuka