tablica

i

Autor: Monika Półbratek

Upamiętnili Wincentego Witosa i innych bohaterów narodowych pamiątkową tablicą

2021-10-18 10:28

Był trzykrotnym premierem Rzeczypospolitej Polskiej, został skazany w procesie brzeskim i na kilka dni trafił do siedleckiego więzienia. O Wincentym Witosie – polityku, przywódcy chłopów i ludowców oraz współtwórcy niepodległej Polski – przypominać będzie pamiątkowa tablica, odsłonięta wczoraj (17 października) wieczorem na murze Zakładu Karnego w Siedlcach.

Wincenty Witos został skazany w procesie brzeskim i był więziony w siedleckim więzieniu. W latach 1933-1939 przebywał na przymusowej emigracji. W dniu 3 kwietnia 1939r. po powrocie z Czechosłowacji zgłosił się do prokuratora w Krakowie. Zatrzymany przez tegoż prokuratora został przewieziony do więzienia w Siedlcach. W dniu 7 kwietnia 1939r. prokurator Sądu Okręgowego w Warszawie zwolnił Wincentego Witosa na półroczny urlop. Tablica Pamiątkowa, zamocowana na więziennym murze i przedstawiająca wizerunek Wincentego Witosa, ma upamiętnić to historyczne wydarzenie. Jest hołdem złożonym temu Bohaterowi Narodowemu przez Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Marszałka Województwa Mazowieckiego i Społeczeństwo Ziemi Siedleckiej. Projekt powstał dzięki wspólnej inicjatywie warszawskiego muzeum, Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz Społecznego Komitetu Upamiętnienia Wincentego Witosa w Siedlcach, przy współpracy tych instytucji z Dyrektorem Zakładu Karnego w Siedlcach – informuje por. Przemysław Turyk z biura prasowego siedleckiej jednostki karnej.

Utworzenie pamiątkowej tablicy ma także dodatkowy wydźwięk. Oprócz uhonorowania Wincentego Witosa, ma na celu upamiętnienie wszystkich Bohaterów Narodowych, którzy walczyli o wolność i demokrację. Jednocześnie stanowi także ważny element prowadzonych przez pracowników i funkcjonariuszy Zakładu Karnego działań resocjalizacyjnych.

tablica Wincenty Witos

i

Autor: Monika Półbratek

Pamięć o Bohaterach Polskiej Niepodległości jest obowiązkiem każdego Polaka. Zakład Karny w Siedlcach chętnie uczestniczy w różnorodnych działaniach mających na celu pielęgnowanie pamięci o Bohaterach Narodowych. Podkreślić należy, że upowszechnianie przez funkcjonariuszy Służby Więziennej wiedzy o Bohaterach Narodowych wśród osadzonych, przebywających w siedleckiej jednostce penitencjarnej, stanowi stały element edukacji historycznej skazanych. Przybliżanie osadzonym ważnych wydarzeń historycznych, postaci – architektów polskiej niepodległości, w tym Wincentego Witosa, ma na celu kształtowanie wśród osadzonych postaw obywatelskich i patriotycznych – wyjaśnia Przemysław Turyk.

Tablica została zamontowana w pobliżu skrzyżowania ulic Armii Krajowej, Piłsudskiego i Wojskowej w Siedlcach.

tablica więzienie

i

Autor: Monika Półbratek

QUIZ. Polskie powstania. Warszawskie, listopadowe, jakie jeszcze? Dopasuj daty i zdąbądź komplet punktów!

Pytanie 1 z 10
Które polskie powstanie wybuchło w 1863 r.?
Źródło: Upamiętnili Wincentego Witosa i innych bohaterów narodowych pamiątkową tablicą