Gdynia: Rada Miasta przyjęła budżet na 2022 rok

2021-12-23 10:19 Róża Perszon
Gdynia: Rada Miasta przyjęła budżet na 2022 rok
Autor: gdynia.pl

W środę, 22 grudnia odbyła się XXXVI sesja Rady Miasta Gdyni. Ze względów bezpieczeństwa związanych z pandemią koronawirusa obradowano on-line. W wyniku głosowań radni przyjęli m.in. budżet miasta na rok 2022.

XXXVI sesja Rady Miasta Gdyni rozpoczęła się o godz. 12:00. Radni zarządzili jednak przerwę, by móc uczestniczyć w ostatnim pożegnaniu wieloletniego dyrektora Urzędu Miasta Gdyni – Jerzego Zająca. Po wznowieniu obrad przewodnicząca Rady Miasta Joanna Zielińska odczytała wspomnienie o zmarłym.

Grudniowa sesja odbyła się on-line, co podyktowane jest względami bezpieczeństwa związanymi z pandemią koronawirusa i wysoką liczbą zachorowań na COVID-19. Możliwość poprawnego głosowania zapewni radnym system eSesja, z którego korzystają na każdych obradach. Sesja była transmitowana na stronie internetowej gdynia.pl oraz portalu eSesja.tv.

Radni przegłosowali projekty uchwał, dotyczących:

- uchwalenia budżetu miasta Gdyni na 2022 rok,Radni przyjęli projekt budżetu miasta na rok 2022.

Ustala się dochody budżetu miasta na kwotę 1.729.209.843 zł, w tym:

dochody bieżące 1.594.678.688 zł,

dochody majątkowe 134.531.155 zł.

Ustala się wydatki budżetu miasta na kwotę 1.933.779.288 zł, w tym:

wydatki bieżące 1.606.466.139 zł,

wydatki majątkowe 327.313.149 zł.

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 204.569.445 zł.

Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z:

kredytu długoterminowego w kwocie 193.000.000 zł, w tym 21.000.000 zł na pokrycie wkładu własnego zadań współfinansowanych ze środków europejskich,wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 11.569.445 zł.

W strukturze wydatków ogółem w 2021 roku dominuje finansowanie zadań w działach:

oświata i edukacyjna opieka wychowawcza – 33,1% (ponad 531 milionów złotych)

opieka społeczna i rodzina – 18,2% (ponad 274,8 miliona złotych)

transport i łączność – 11,8% (ponad 189,8 miliona złotych)

gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 9,8% (ponad 157,9 miliona złotych)

administracja publiczna – 7,7% (ponad 124,2 miliona złotych)

Więcej szczegółów odnośnie budżetu znajdziemy na stronie miasta. 

Krystian Ochman skromnie o debiutanckim albumie i szczerze o Eurowizji!
Źródło: Gdynia: Rada Miasta przyjęła budżet na 2022 rok
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany