Gdynianin w elitarnym gronie projektu „Matura na 100%”

2021-08-23 12:43 Róża Perszon
MATURA 2021: wyniki gdyńskich maturzystów - jak im poszło?
Autor: gdynia.pl

Szymon Pawletko, absolwent III Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni, został laureatem VIII edycji ogólnopolskiego projektu „Matura na 100 procent”. Tym samym dołączył do elitarnego grona 26 najlepszych tegorocznych maturzystów w Polsce.

VIII edycję ogólnopolskiego projektu „Matura na 100 procent” organizuje Fundacja Zawsze Warto we współpracy z Centralną Komisją Egzaminacyjną (CKE) w Warszawie oraz okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi (OKE). Spośród 273 419 osób, które w tym roku po raz pierwszy przystąpiły do matury krajowej, wyłoniono 26 najlepszych maturzystów w Polsce. W tym gronie znalazł się Szymon Pawletko, tegoroczny absolwent gdyńskiej Trójki.

"Gdynia od lat wspiera rozwój swoich młodych mieszkańców i umożliwia im poszerzanie horyzontów. Projektowi „Matura na 100 procent”, który realizuje Fundacja Zawsze Warto, przyświeca idea uhonorowania tych absolwentów szkół średnich, którzy zdali egzaminy maturalne najlepiej w kraju. Bardzo mnie cieszy, że w tym gronie co roku znajdują się maturzyści z Gdyni. Serdecznie gratuluję i życzę dalszych sukcesów"

– mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent ds. jakości życia.

Aby zostać laureatem projektu, trzeba było spełnić następujące kryteria:

  • w danym roku szkolnym po raz pierwszy zdać egzamin maturalny organizowany przez CKE,
  • przystąpić do wszystkich egzaminów obowiązkowych,
  • przystąpić do co najmniej dwóch egzaminów w części pisemnej na poziomie rozszerzonym,
  • z każdego egzaminu (przedmiotu) maturalnego uzyskać wynik co najmniej 90% i z co najmniej jednego przedmiotu maturalnego uzyskać wynik 100%.

Przy ustalaniu ostatecznej listy laureatów spośród maturzystów spełniających te kryteria brano pod uwagę: liczbę wszystkich wyników w stosunku do liczby wyników na poziomie 100%, liczbę wyników 100%, liczbę wyników 100% z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym oraz średnią arytmetyczną wszystkich wyników.

Finałowa gala VIII edycji ogólnopolskiego projektu „Matura na 100 procent” odbędzie się 24 września w Rzeszowie. W reprezentacyjnej przestrzeni Filharmonii Podkarpackiej spotka się 26 tegorocznych laureatów. Przyjadą z rodzinami, dyrektorami szkół, przedstawicielami organów prowadzących oraz władz samorządowych. To ich wielkie święto i święto ich szkół.

Matura z matematyki. Jak poszło maturzystom z Bydgoszczy?
Źródło: Gdynianin w elitarnym gronie projektu „Matura na 100%”
Nasi Partnerzy polecają