Nocny ostrzał Charkowa i eksplozje w Kijowie. Wojna na Ukrainie trwa

i

Autor: pomorskie.eu

Nocny ostrzał Charkowa i eksplozje w Kijowie. Wojna na Ukrainie trwa

2022-03-15 8:39

Ponad 4,7 mln zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej otrzymają trzy projekty związane z edukacją przedszkolną. Skorzysta z nich ponad 300 dzieci i kilkudziesięciu nauczycieli.

Umowy na dofinansowanie projektów edukacyjnych zostały podpisane przez przedstawicieli beneficjentów oraz Wiesława Byczkowskiego, wicemarszałka województwa pomorskiego, 14 marca 2022 r.

Rozwój edukacji przedszkolnej

Przedszkola to bardzo ważny etap edukacji dzieci. Samorząd województwa pomorskiego od lat konsekwentnie inwestuje w edukację przedszkolną.

Jeszcze w sierpniu 20121 r. Zarząd Województwa Pomorskiego zatwierdził listę 42 projektów o łącznej wartości ponad 66 mln zł. A pod koniec minionego roku Komisja Europejska zgodziła się na zmiany w programie regionalnym. Dzięki temu udało się dofinansować kolejne 29 projektów o wartości około 43 mln zł

– mówił Wiesław Byczkowski, wicemarszałek województwa pomorskiego.

Podpisane zostały kolejne umowy na projekty w m.in. Gdyni oraz Trąbkach Wielkich.

Niepełnosprawni ku samodzielności

Największy projekt realizowany będzie w Gdyni. Jego celem jest utworzenie w mieście drugiego terapeutycznego punktu przedszkolnego. Będzie tam 25 miejsc dla najmłodszych ze specjalnymi potrzebami. W punkcie zapewnione będzie wsparcie terapeutyczne i wyrównujące. Dzieci będą mogły rozwijać kluczowe kompetencje. Ale z oferty punktu skorzystają również rodzice, a nauczyciele będą mieli zapewnione możliwości doskonalenia zawodowego.

 – To szczególnie istotny dla nas projekt. Dzięki wsparciu robimy coś, co jest na najwyższym światowym poziomie. Warto też dodać, ze to będzie nasz drugi punkt terapeutyczny – opowiadała przedstawicielka gdyńskiego koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Całkowita wartość gdyńskiego projektu to ponad 3,8 mln zł. a dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniesie ok. 3,2 mln zł.

Przedszkolak w kaloszach

Ten projekt realizowany będzie w gminie Tuchomie. Dzięki niemu powstanie 20 nowych i trwałych miejsc wychowania przedszkolnego. Zorganizowane zostaną zajęcia dodatkowe, dzięki którym rozwijane będą kluczowe kompetencje dzieci. Co ważne, wszystkie nowe miejsca będą dostosowane do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Łącznie z projektu skorzysta 140 dzieci oraz 12 wychowawców. Projekt ma wartość ponad 1 mln zł, a unijne dofinansowanie to ponad 855 tys. zł.

Projekt w Trąbkach Wielkich

W gminie Trąbki Wielkie zrealizowany będzie projekt o wartości ponad 756 tys. zł, z czego ad 642 tys. zł stanowić będzie dofinansowanie ze środków UE.

Słynny pianista z Niemiec wita uchodźców w Medyce muzyką
Źródło: Gdynia, Trąbki Wielkie, Modrzejewo. Dzięki unijnej dotacji powstaną tam nowe miejsca przedszkolne