Przebudowa ulicy Węglarskiej

i

Autor: Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Przebudowa ulicy Węglarskiej w Gdańsku. Prace potrwają do maja przyszłego roku

2021-11-17 8:46

Nowe chodniki, jezdnia oraz oświetlenie. Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska wybrała wykonawcę, który wyremontuje ulicę Węglarską w Gdańsku. Prace zakończą się, zgodnie z umową, w maju 2022 r.

– Projekt obejmuje remont ulicy na całej jej długości, a więc od skrzyżowania z ul. Szeroką do skrzyżowania z ul. Świętego Ducha. W ramach remontu ułożona zostanie nowa konstrukcja nawierzchni jezdni przy wykorzystaniu istniejącej kostki kamiennej typu starobruk. Jeżeli tej zabraknie, wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia kostki podobnej do tej, którą ułożono na ul. Św. Ducha. Szerokość jezdni, wynosząca obecnie 7 metrów, zostanie zachowana, a jej krawędź zostanie wyznaczona poprzez istniejące krawężniki kamienne. Na chodnikach położone zostaną płytki betonowe o wymiarze 30x30x6 cm o powierzchni płukanej, w układzie "karo". Zaprojektowano wyniesienie krawężników na wysokość 12 cm, ale z miejscowymi zaniżeniami do zera na długości sugerowanych przejść dla pieszych – czytamy w komunikacie miasta. 

W ramach inwestycji przebudowana zostanie także sieć kanalizacyjna.

– Na ul. Węglarskiej, po większych opadach, pojawiają się duże kałuże. Zgodnie z przygotowanym projektem, wody opadowe z jezdni odprowadzane będą utworzonymi ciekami wzdłuż skrajni jezdni do wpustów ulicznych, i dalej - przykanalikami, do projektowanych kanałów deszczowych – tłumaczą urzędnicy.

Koszt prac to ponad 1,5 mln złotych. 

Źródło: Przebudowa ulicy Węglarskiej w Gdańsku. Prace potrwają do maja przyszłego roku