Przekroczenie uprawnień. Sprawę komendanta gdyńskiej Straży Miejskiej zbada prokuratura

2020-12-04 7:37 Dominika Bakura
straż miejska
Autor: Paulina Mroczka

Przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązku. Takich czynów miał się dopuścić Dariusz Wiśniewski, komendant Straży Miejskiej w Gdyni, który w środę został zwolniony z tego stanowiska. Zawiadomienie w tej sprawie w czwartek wpłynęło do prokuratury.

– Zawiadomienie to zostało zarejestrowane. W jego treści pojawiają się zarzuty związane z odstępowaniem od ukarania mandatami, niekierowania wniosków o ukaranie pomimo ich sporządzenia czy też wydawania poleceń na temat zdejmowania blokad – mówi Grażyna Wawryniuk, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. 

Zawiadomienie wpłynęło do prokuratury w czwartek. Posłuchaj:

Decyzja o zwolnieniu ze służby została podjęta w trybie natychmiastowym.

– Prezydent wypowiedział komendantowi umowę o pracę i zdecydował, że w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia nie będzie on świadczył pracy. Obowiązki tymczasowo przejmie dotychczasowy zastępca komendanta, a nowy szef Straży Miejskiej w Gdyni zostanie wkrótce wyłoniony w konkursie – tłumaczy Agata Grzegorczyk, rzecznik gdyńskiego magistratu. 

Dariusz Wiśniewski był komendantem straży miejskiej od 2005 roku. Wcześniej pracował w policji. 

Jak w sklepie płacić ręką | ESKA XD - Mobmania #6