Twoje dziecko jest na kwarantannie lub w izolacji? Sprawdź należne ci świadczenia z ZUS

i

Autor: gdynia.pl

Twoje dziecko jest na kwarantannie lub w izolacji? Sprawdź należne ci świadczenia z ZUS

2021-11-08 9:54

Osoba objęta ubezpieczeniem chorobowym w razie konieczności opieki nad chorym dzieckiem ma prawo do zasiłku, także wtedy gdy dziecko musi pozostać w izolacji lub kwarantannie. Z zasiłku może również skorzystać rodzic, który musi zaopiekować się zdrowym dzieckiem w wieku do 8 lat, gdy niespodziewanie zamknięto placówkę, do której dziecko uczęszcza.

Jeśli rodzic musi zaopiekować się chorym dzieckiem i lekarz wystawi mu zaświadczenie - ma prawo do zasiłku opiekuńczego. Liczba dni, za które przysługuje zasiłek zależy od wieku i ewentualnej niepełnosprawności dziecka. Zasiłek opiekuńczy można otrzymywać maksymalnie przez 60 dni w roku, jeśli opieki wymaga dziecko (także z niepełnosprawnością) w wieku do 14 lat; 14 dni w roku jeśli opieki wymaga dziecko w wieku powyżej 14 lat; 30 dni w roku, jeśli opieki wymaga dziecko z niepełnosprawnością w wieku 14-18 lat.

Rodzic ma również prawo do zasiłku opiekuńczego z powodu konieczności opieki nad dzieckiem, które zostało poddane kwarantannie lub izolacji domowej. Zasiłek opiekuńczy w takim przypadku przysługuje w takim samym wymiarze jak w przypadku opieki nad chorym dzieckiem. 

Zasiłek opiekuńczy można również otrzymać w razie konieczności opieki nad zdrowym dzieckiem w wieku do 8 lat. Dotyczy to m.in. sytuacji nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, do których uczęszcza dziecko. Zamknięcie placówki jest nieprzewidziane, jeśli ubezpieczony dowiedział się o nim nie wcześniej niż 7 dni przed jej zamknięciem. W tym przypadku zasiłek opiekuńczy przysługuje maksymalnie przez 60 dni w roku kalendarzowym.

Zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeśli nie ma innych osób, które są we wspólnym gospodarstwie domowym i mogą zapewnić opiekę dziecku. Nie dotyczy to jednak opieki nad chorym dzieckiem w wieku do 2 lat, w takiej sytuacji zasiłek przysługuje nawet wtedy, gdy inni członkowie rodziny mogliby zapewnić dziecku opiekę.

Łączny okres wypłaty zasiłku opiekuńczego z powodu opieki nad dziećmi i innymi członkami rodziny nie może przekroczyć 60 dni w roku kalendarzowym. W przypadku gdy opieka dotyczy wyłącznie dzieci z niepełnosprawnością i innych chorych członków rodziny (w wieku od 14 lat), łączny okres wypłaty zasiłku wynosi maksymalnie 30 dni. Na te limity nie ma wpływu liczba dzieci i członków rodziny, którzy wymagają opieki ani liczba osób uprawnionych do tego zasiłku.

Mieszkańcy Ropczyc w garażu uwięzili dostawcę jedzenia. Są już w rękach policji
Źródło: Twoje dziecko jest na kwarantannie lub w izolacji? Sprawdź należne ci świadczenia z ZUS