Pieniądze

i

Autor: pixabay.com Wyższy dodatek osłonowy. Jest jeden warunek! Co trzeba zrobić?

Wnioski do Polskiego Ładu złożone. Na jakie projekty Pomorze chce zdobyć dofinansowanie?

2022-02-07 9:59

Samorząd województwa pomorskiego złożył trzy wnioski do programu Polski Ład. Wybrane zostały inwestycje związane z transportem. Chodzi o zakup czterech pociągów hybrydowych oraz o modernizację dróg wojewódzkich. Łączna wartość dofinansowania, jakie samorząd chce uzyskać, to 100 mln zł.

W poprzedniej edycji złożyliśmy trzy wnioski i choć ostatecznie przyznano nam dofinansowanie do dwóch projektów, to było ono na poziomie niższym niż spodziewany

– mówi Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Teraz samorząd województwa również złożył trzy wnioski. Na jakie inwestycje chcemy zyskać dofinansowanie?

Dla lepszego transportu kolejowego

Pierwszy złożony wniosek dotyczy rozwoju transportu kolejowego.

– Konieczność zakupu taboru hybrydowego wynika przede wszystkim z wieloletniego opóźnienia rządu w elektryfikacji linii kolejowej nr 201 względem elektryfikacji na PKM, za którą odpowiada  samorząd województwa  – zaznacza marszałek.

Dzięki Polskiemu Ładowi, planowany jest zakup czterech wieloczłonowych pociągów. Będą to jednostki o napędzie hybrydowym. Taki napęd oznacza, że składy mogą poruszać się zarówno po liniach zelektryfikowanych, jaki i tych bez sieci trakcyjnej. Pojazdy umożliwią uruchomienie wielu nowych relacji, co będzie istotne przy planowanych modernizacjach i zamknięciach remontowych wielu pomorskich linii kolejowych. Kwota dofinansowania, o jaką ubiega się samorząd województwa pomorskiego to 65 mln zł.

Bezpieczna droga nr 230

Kolejne projekty, dla których złożone zostały wnioski o dofinansowanie, dotyczą modernizacji sieci dróg wojewódzkich. Pierwszy dotyczy rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 230 na odcinku od obwodnicy Pelplina do miejscowości Rajkowy. Warto dodać, że jest to jedna z bardziej zniszczonych dróg w regionie, a dodatkowo stanowi objazd dla drogi krajowej nr 91. Remont nie tylko przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa, ale również przyczyni się do podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej tej części województwa. Wysokość planowanego dofinansowania z Polskiego Ładu to 30 mln zł.

Rondo w Koleczkowie

Drugi drogowy projekt dotyczy rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 218 z drogą powiatową w Koleczkowie oraz budowy nowego wlotu tej drogi. Ta inwestycja jest powiązana z realizowaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad budową trasy S6. Skrzyżowanie zostanie zastąpione rondem. Realizacja obu zadań pozwoli na usprawnienie dojazdu do trasy S6 z północnych dzielnic Gdyni. Dofinansowanie tej inwestycji ma wynieść 5 mln zł.

Śmierć nastolatka na treningu
Źródło: Wnioski do Polskiego Ładu złożone. Na jakie projekty Pomorze chce zdobyć dofinansowanie?