egzamin dojrzałości

Arkusz maturalny polski 7.05.2024 - MAMY OFICJALNE ARKUSZE DO POBRANIA!

2024-05-07 14:28

Arkusz maturalny polski 2024 - odpowiedzi, temat wypracowania i lektura, to wszystko interesuje nauczycieli, rodziców uczniów, ale także samych zdających, którzy chcą raz jeszcze przeanalizować zadania. Matura 2024 z polskiego 7 maja była trudna, czy łatwa? Zdania tradycyjnie będą podzielone. Relacje z poprzednich lat wyraźnie pokazują, że osoby, które pilnie się uczyły, czytały lektury nie miały większych problemów. Ci, którzy bazowali na niedokładnych streszczeniach opuszczali salę egzaminacyjną ze smutkiem i zdenerwowaniem. Jak wyglądała matura 2024 z polskiego? Jakie są odpowiedzi matury z polskiego 2024? Ile punktów można zdobyć, ile zadań należało zrobić i jaka lektura była na maturze? Szczegóły poznacie na naszej stronie.

Spis treści

 1. Arkusz maturalny polski - do pobrania PDF formuła 2023
 2. Arkusz maturalny polski - PDF do pobrania formuła 2015
 3. Arkusz maturalny polski 2024 - ODPOWIEDZI
 4. Arkusz maturalny polski 2023 - ZADANIA

Arkusz maturalny polski 2024 - ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE, TEMAT WYPRACOWANIA, PDF. Jak wyglądała matura z polskiego 2024? Nie mamy wątpliwości, że arkusz CKE matura 2024 online przyda się tym, którzy raz jeszcze chcą przeanalizować polecenia i zadania, z którymi musieli się zmierzyć. Jedni mają wątpliwości zastanawiając się, czy na pewno dali z siebie wszystko. Chcą upewnić się, że całkowicie wytężyli mózg, by uzyskać jak największą liczbę punktów. Drudzy natomiast chcą policzyć punkty, a nawet raz jeszcze rozwiązać arkusz. Inni natomiast całkowicie sobie odpuszczą chcą zapomnieć o tym, co wydarzyło się pierwszego dnia egzaminów dojrzałości. Oby takich osób było jak najmniej! Odpowiedzi matury z polskiego 2024 będą pomocne głównie dla tych, którzy będą liczyć każdy punkcik potrzebny do uzyskania wymarzonej liczby procentów. Pisząc doskonale wypracowanie można zaliczyć egzamin, a popełniając błąd rzeczowy uczniowie narażają się na głupie straty punktów.

Arkusz maturalny polski - do pobrania PDF formuła 2023

Arkusz maturalny z polskiego 2024 online podrzucimy w tym miejscu. Otrzymaliśmy go bezpośrednio od Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i macie go w pierwszej kolejności. Zobaczcie w galerii poniżej!

CKE Matura 2024 - TERMINY, DATY, GODZINY. Kiedy jest matura i o której godzinie?

Arkusz maturalny polski - PDF do pobrania formuła 2015

Dużo mniej osób pisze maturę z polskiego w formule 2015. Ponad 76 tysięcy osób i to właśnie one będą chciały przeanalizować arkusz CKE. Czy matura z polskiego w formule 2015 była łatwiejsza od nowej formuły? Czasu na jej napisanie jest znacznie mniej, więc całkiem możliwe, że tak. Ocenicie porównując sami. Poniżej podrzucamy wszystkie strony arkusza.

Arkusz maturalny polski 2024 - ODPOWIEDZI

Odpowiedzi z polskiego matura 2024 zyskają na popularności po godzinie od zakończenia egzaminu. Uczniowie, gdy wrócą do domów, ochłoną, będą chcieli upewnić się, że wszystko zaznaczyli dobrze i nie stracili głupio błędów. Klucz matury z polskiego 2024 udostępniony będzie dopiero w lipcu, gdy CKE opublikuje wyniki matur. W tym miejscu podrzucamy reakcje uczniów wraz z ich odpowiedziami na poszczególne zagadnienia.

Jaki był temat na maturze z polskiego 2024? Jaka lektura? Przed egzaminem dojrzałości popularnością cieszył się motyw pracy, który był zawarty w Chłopak, czy Micie o Syzyfie, ale przede wszystkim w Lalce. Dużo mówiło się o tym, że będzie Pan Tadeusz, ponieważ w tym roku obchodzimy 190. rocznicę publikacji epopei. A co było ostatecznie? Po 50 minutach do sieci wypłynęła treść zadania, za które można było zdobyć 35 punktów.

Temat 1. Bunt i jego konsekwencje dla człowieka. W pracy odwołaj się do:

 • lektury obowiązkowej - wybranej spośród lektur wymienionych na stronach 3 i 4 tego arkusza egzaminacyjnego
 • innego utworu literackiego - może to być również utwór poetycki
 • wybranych kontekstów

Temat 2. Jak relacja z drugą osobą kształtuje człowieka? W pracy odwołaj się do:

 • lektury obowiązkowej - wybranej spośród lektur wymienionych na stronach 3 i 4 tego arkusza egzaminacyjnego
 • innego utworu literackiego - może to być również utwór poetycki
 • wybranych kontekstów

Arkusz maturalny polski 2023 - ZADANIA

 • Należało przeczytać definicję koncept oraz wiersz "Niestatek" Jana Andrzeja Morsztyna. Następnie wyjaśnić na czym polega koncept. Był też fragment tekstu Bogusława Doparta.
 • Według internautów trzeba było na podstawie tekstu Richarda Lueckiego wyjaśnić, na czym polega paradoks ludzkich starań o spowolnienie upływu czasu.
 • W zadaniu ósmym na stronie dziesiątej miał pojawić się fragment "Mitologii" Jana Parandowskiego oraz "Trenów X" Jana Kochanowskiego. Jedno z zadań ma brzmieć: Czy postawa podmiotu lirycznego w trenie X Jana Kochanowskiego jest podobna do postawy Demeter? W uzasadnieniu odpowiedzi odwołaj się do Trenu X oraz do zacytowanego fragmentu Mitologii Jana Parandowskiego.
 • Zadanie dziewiąte natomiast to fragment "Pieśni o Rolandzie". Podano urywek arcydzieła francuskiego średniowiecza i później trzeba było ocenić prawdziwość podanych stwierdzeń. Treść ma brzmieć:
 1. w podanym fragmencie zachowanie Rolanda przedstawiono zgodnie ze średniowiecznym wzorcem ascety.
 2. W opisie śmierci Rolanda widoczne są elementy symboliki religijnej..
 • Według internautów należało zapoznać się z plakatem do przedstawienia "Kordian" wg dramatu Juliusza Słowackiego, a następnie wybrać dwa elementy graficzne i wyjaśnić ich sens w kontekście całego dramatu "Kordian".
 • Należało też przeczytać fragment "Potopu" Henryka Sienkiewicza, a następnie ocenić prawdziwość podanych stwierdzeń:

 1. Wyszarpywanie poduszki spod głowy konającego jest metaforą patriotycznej postawy tych, którzy chcą sprzeciwić się szwedzkim najeźdźcom.
 2. Rozdzieranie czerwonego sukna to metafora dążeń magnatów oraz zewnętrznych wrogów, którzy chcą wykorzystać sytuację Rzeczypospolitej dla własnych korzyści.
 • Jeden punkt można było zgarnąć też wyjaśniając symbolikę złotego rogu w "Weselu" Wyspiańskiego. Dwa punkty dawało napisanie uzasadnienia. Należało napisać: Czy ocena sytuacji Polski tuż po odzyskaniu niepodległości zawarta w podanym fragmencie utworu "Na probostwie w Wyszkowie" znajduje potwierdzenie w "Przedwiośniu" Stefana Żeromskiego. Należało przywołać sytuację z "Przedwiośnia".
 • Miało pojawić się też zadanie polegające na napisaniu notatki symetryzującej na temat: człowiek wobec upływu czasu. Wypowiedź powinna liczyć od 60 do 90 wyrazów.