Dodatek węglowy online 2022 - do kiedy można składać? Wniosek do pobrania za darmo

i

Autor: canva.com / gov.pl Dodatek węglowy online 2022 - do kiedy można składać? Wniosek do pobrania za darmo

Dodatek węglowy online 2022 - do kiedy można składać? Wniosek do pobrania za darmo

2022-10-07 8:06

Dodatek węglowy 2022 jest odpowiedzią na rosnące ceny prądu, gazu i przede wszystkim zapotrzebowanie na węgiel. Dodatek dotyczy właśnie wsparcia na zakup tego opału przed zbliżającą się zimą. Jak złożyć wniosek o dodatek węglowy? Skąd pobrać? Jakie rubryki wypełnić? Przekonajcie się sprawdzając już teraz.

Spis treści

  1. Dodatek węglowy 2022 - do kiedy złożyć?
  2. Dodatek węglowy 2022 - jak złożyć?

Dodatek węglowy online 2022 - do kiedy można składać? Wniosek do pobrania za darmo jest na oficjalnej stronie internetowej serwisu Rzeczypospolitej Polskiej. Dokładniej na podstronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Składa się go w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Trzeba też pamiętać iż dodatek węglowy jest jednorazowym wsparciem finansowym. Nie można ubiegać się o dwie wypłaty. Ważne, że dodatek przysługuje również gospodarstwom, które już zakupiły węgiel. Nie ma kryteriów dochodowych

Dodatek węglowy 2022 - do kiedy złożyć?

Dodatek węglowy 2022 to odpowiedź ministerstwa na rosnące ceny ogrzewania, prądu, a także energii elektrycznej. Przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, pieco-kuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe - zasilane węglem kamiennym, brykietem lub pelletem, zawierającymi co najmniej 85 procent węgla kamiennego. Wnioski o dodatek węglowy 2022 można składać do 30 listopada 2022. Gospodarstwu przysługuje 3 tysiące złotych. Zgodnie z art. 10 ustawy wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 roku pozostawia się bez rozpoznania.

Jakim rodzajem węgla jesteś? Odpowiedz na kilka prostych pytań i przekonaj się czy grzejesz ludzi

Budzenie, w którym wszystko poszło nie tak jak powinno! Pierwsza Zmiana Budzi Ludzi w VOX FM

Dodatek węglowy 2022 - jak złożyć?

b? Formularz jest prosty. Na początku wpisujemy informację do kogo kierujemy wniosek. Wnioski o dodatek węglowy będą rozpatrywały gminy, więc trzeba podać, czy będzie to wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w którym mieszkamy. W kolejnym kroku osoba składająca wniosek powinna wpisać swoje dane, w tym imię i nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania. Trzeba też wpisać inne osoby, które także tworzą gospodarstwo domowe. Następnie w formularzu zaznaczamy jedno, główne źródło ogrzewania węglowego, np. kocioł na paliwo stałe, koza czy piec kaflowy. Pamiętajmy - wskazane przez nas źródło ogrzewania powinno być wcześniej wpisane do lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków. Będzie to weryfikowane przez gminę na etapie rozpatrywania wniosku.

Na koniec podpisujemy oświadczenie o tym, że podane w formularzu dane są prawdziwe. Od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku gmina będzie miała 30 dni na wypłatę dodatku węglowego w wysokości 3 tys. zł

Sonda
Czy dodatek osłonowy to dobry pomysł?