Nowy przedmiot w szkole od 2024? Dla kogo będzie obowiązkowy?

2021-02-10 13:19 a.d.
Nowy przedmiot w szkole od 2024? Dla kogo będzie obowiązkowy?
Autor: Canva.com Nowy przedmiot w szkole od 2024? Dla kogo będzie obowiązkowy?

Nowy przedmiot w szkole od 2024? Dla kogo będzie obowiązkowy? Nauka do największych w życiu przyjemności nie należy. Jedni wolą lekcję matematyki, inni angielskiego czy języka ojczystego. Wszyscy jednak obawiają się kolejnych zmian, które może wprowadzić Ministerstwo Edukacji. W jednym z politycznych środowisk głośno jest o wprowadzeniu do szkół nowego przedmiotu. Co by yo było i dla kogo byłby obowiązkowy?

Nowy przedmiot w szkole od 2024? Dla kogo będzie obowiązkowy? O wprowadzeniu do szkół nowego przedmiotu, a nawet kilku, mówił podczas swojego wystąpienia Szymon Hołowania. Jak czytamy na jego stronie ' Edukacja to przyszłość. To nie jest żaden frazes czy utarty slogan – edukacja jest podstawą wszystkiego.' Do szkół zagościłyby na stałe lekcje filozofii, które miałyby być odpowiedzią dla osób niewierzących na lekcje religii. Obecnie wielu uczniów nie może skorzystać z proponowanego zastępstwa jakim jest etyka i musi czas spędzać w szkolnej bibliotece lub na korytarzu.

Edukacja nie może zastępować życia, ale musi być głównym narzędziem do jak najlepszego go przeżywania. Nie wyobrażam sobie nowoczesnej szkoły na miarę XXI wieku, w której nie położono by odpowiedniego nacisku na lekcje życia w warunkach demokracji (zabierania głosu w sprawie, zadawania pytań, argumentacji, dyskusji, debaty, polemiki, retoryki), a także edukację ekologiczną, w tym szczególnie klimatyczną, hydrologiczną i sozologiczną. Nie ma rzeczy ważniejszej niż biologiczne przetrwanie społeczeństwa. A to jest możliwe tylko i wyłącznie dzięki realizowaniu celów zrównoważonego rozwoju i uświadamianiu najmłodszych, pogłębianiu świadomości w zakresie stanu Ziemi, aktywizacji i zaangażowaniu nas wszystkich. Tutaj należy już w tej chwili podać szczególne konkrety. Podstawa programowa wielu przedmiotów w naszych szkołach powinna akcentować takie tematy jak: globalne ocieplenie, kryzys klimatyczny, potrzeba recyklingu, troska o zasoby naturalne, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, aktywizm i lęk ekologiczny.

Nowy przedmiot w szkole od 2024? Dla kogo będzie obowiązkowy?

Na lekcje uczęszczaliby ci uczniowie, którzy nie zapisaliby się na religię. Dotyczyłoby to oczywiście uczniów klas starszych. Przedmiot nie liczyłby się do średniej.

Okradają domy w Wieliszewie, a policja nic nie robi