Bariery w lesie

i

Autor: RDOŚ w Katowicach

Bariery w rezerwatach. Warto ich nie ignorować

2021-12-16 8:53

Nie tylko na drodze, ale również w rezerwacie ustawiane są znaki kierujące ruchem. Opatrzone znakami bariery stanęły w dwóch rezerwatach przyrody, na północy i południu regionu. Chodzi o rezerwaty przyrody Łężczok i Parkowe.

Śląskie rezerwaty przyrody Łężczok i Parkowe są  chętnie odwiedzane przez turystów. Nieuporządkowany ruch turystyczny przynosi szkodę przyrodzie, stąd nasze zdecydowane działania.

Na stawach w rezerwacie Łężczok, położonym w okolicy Raciborza, chronione są miejsca lęgowe wielu gatunków ptaków. W związku z tym do ruchu turystycznego udostępnione zostały tylko niektóre groble. Niestety, mimo ustawionych znaków, niektórzy turyści dalej zapuszczają się w nieudostępnione rejony. Każde takie wejście powoduje niepotrzebne płoszenie ptaków i dlatego jest zabronione przez prawo.

Również w rezerwacie Parkowe (okolice Złotego Potoku, Jura Krakowsko-Częstochowska), pomimo oznakowania tablicami informacyjnymi z mapą udostępnionych szlaków, niektórzy turyści poruszają się poza legalnymi trasami. To powoduje wydeptywanie dzikich ścieżek w miejscach, w których naturalnie powinna się rozwijać roślinność. Stąd bariery z informacją: „Turysto, prosimy nie wchodź! Regeneracja powierzchni cennej przyrodniczo”.

Każda okazja jest dobra, aby przypomnieć, że rezerwat przyrody to miejsce szczególne. Wiele z nich w ogóle nie zostało udostępnionych do ruchu turystycznego. A w tych, które zostały, ustanowione zostały pewne zasady, które jako goście, powinniśmy respektować. Więcej o nich przeczytasz w artykule „Zielony dekalog turysty”.

Ustawienie barier z oznakowaniem było możliwe dzięki dotacji udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Źródło: Bariery w rezerwatach. Warto ich nie ignorować