Europoseł z Śląska Łukasz Kohut ostrzega, że skutki polskiego weta unijnego budżetu mocno uderzy w nasz region i cały kraj [AUDIO]

2020-12-08 14:02 Dariusz Brombosz
Łuakasz Kohut
Autor: https://www.facebook.com/KohutLukaszMarcin/

W czwartek, 10 grudnia w Brukseli odbędzie się szczyt w sprawie unijnego budżetu. Polska chce go zawetować, bo nie zgadza się na mechanizm powiązania praworządności z wydawaniem unijnych pieniędzy. Tymczasem sprzeciw polskiego rządu może mieć katastrofalne skutki dla naszego regionu i całej Polski. Europoseł Łukasz Kohut wysyła list do premiera aby ten zmienił swoje zdanie i zgodził się na taki kształt budżetu jaki proponuje cała Unia Europejska. Polskę w buncie popierają jedynie Węgry.

Pilna Pomoc dla Oliwii Hyla z Boguchwałowic

Poseł do Parlamentu Europejskiego Łukasz Kohut jako członek Komisji Edukacji i Kultury walczył w Parlamencie Europejskim o jak największe fundusze na projekt Erasmus+" - także, ze względu na swoje osobiste doświadczenia. – Jeśli Polska zawetuje unijny budżet w kształcie jaki proponuje Unia Europejska będziemy mieli do czynienia z prowizorium budżetowym. To rodzi ogromne problemu. Będzie można finansować tylko stałe wydatki i programy, a wymiana studencka do nich nie należy. W praktyce oznacza, to że taki program jak Erasmus+ czyli program uruchomiony przez Komisję Europejską 15 czerwca 1987 roku nie będzie realizowany-- wyjaśnia Łukasz Kohut, europoseł

W związku z tym Eurodeputowany pochodzący z Rybnika zwrócił się w liście z apelem o opamiętanie się i odrzucenie weta, gdyż przyniesie ono ogromną szkodę dla całej Polski - wszystkich obywatelek i obywateli w tym również dla Śląska i Zagłębia.

Łukasz Kohut w liście do premier zwraca uwagę, że sam przekonał się czym dla studentów jest program Erasmus + i jak wiele wnosi w późniejsze życie po skończeniu studiów. – Spędziłem w fińskim Varkaus, na University of Applied Sciences, parę fantastycznych miesięcy w ramach europejskiego programu Erasmus. Tam doświadczyłem prawdziwie obywatelskiego społeczeństwa, ale przede wszystkim namacalnie dotknąłem jednego z najlepszych systemów edukacyjnych w Europie. To wszystko działo się dosyć dawno temu – w 2006 roku, ale wiele przyjaźni z tamtego czasu trwa do dziś, a doświadczenia zdobyte w Finlandii pozwoliły mi spełnić swoje zawodowe marzenia i zostać Posłem do Parlamentu Europejskiego – czytamy w liście otwartym Łukasza Kohuta.

W liście zwraca uwagę na jeszcze inną istotną rzecz związaną z Śląskiem. Weto polskie oznacza brak Funduszu Sprawiedliwej Transformacji – tak ważny dla Śląska i dla całej Polski fundusz na sprawiedliwą transformację energetyczną i na niezbędną walkę z największym zanieczyszczeniem powietrza w całej Europie.

Europoseł z Śląska Łukasz Kohut- polskie weto unijnego budżetu, to spore problemy również dla Śląska
Źródło: Europoseł z Śląska Łukasz Kohut ostrzega, że skutki polskiego weta unijnego budżetu mocno uderzy w nasz region i cały kraj [AUDIO]
Nasi Partnerzy polecają