Porty lotnicze w poważnych tarapatach. Pilnie potrzebują zastrzyku gotówki

2021-04-15 9:14 Dariusz Brombosz
Loty
Autor: Piotr Adamczyk - rzecznik prasowy Związku Regionalnych Portów Lotniczych

Związek Regionalnych Portów Lotniczych pilnie apeluje do Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu Unii Europejskiej z wnioskiem o dopuszczenie polskich lotnisk regionalnych do grona beneficjentów w perspektywie finansowej 2021-2027. Branża lotnicza potrzebuje zastrzyku gotówki, bo znalazła się w największym kryzysie w swojej ponad 100 letniej obecności w powietrzu. Tylko w minionym roku 2020- przewozy pasażerskie w lotniskach regionalnych spadły aż o 70 % w porównaniu z 2019.

Sztuczne słońce do walki z koronawirusem | ESKA XD - Mobmania #20

Związek Regionalnych Portów Lotniczych zwrócił się do Komisji Polityki Spójności Terytorialnej i Budżetu Unii Europejskiej z wnioskiem o dopuszczenie polskich lotnisk regionalnych do grona beneficjentów w perspektywie finansowej 2021-2027.

Z dokumentu wyłania się przykry obraz i sytuacja w jakiej znalazły się porty lotnicze w czasie pandemii koronawirusa. Przywołane zostały m.in. szacunki Międzynarodowej Rady Portów Lotniczych (ACI), z których wynika, że europejskie lotniska w minionym roku straciły 30 miliardów euro w porównaniu z 2019 rokiem, to jest około 60% ich rocznych przychodów. ZRPL zaznaczył, że w ubiegłym roku polskie lotniska regionalne odnotowały bardzo duży spadek ruchu pasażerskiego, zmniejszył się on aż o 70% w porównaniu z 2019 rokiem. Jednocześnie ZRPL przywołał prognozy Eurocontrol ze stycznia 2021 roku, dotyczące odbudowy ruchu.

– Europejska Organizacja ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej szacuje, że ruch lotniczy powróci do poziomu z 2019, w najbardziej optymistycznym scenariuszu dopiero w 2024 roku, a w najbardziej pesymistycznym w 2029 roku- mówi Piotr Adamczyk - rzecznik prasowy Związku Regionalnych Portów Lotniczych.

ZRPL podkreślił rolę jaką pełnią lotniska w regionach w zrównoważonym rozwoju państw Unii Europejskiej. W 2019 roku trzynaście polskich lotnisk regionalnych obsłużyło 30,2 mln pasażerów, co stanowiło 61% z całości liczby podróżnych obsłużonych w tym czasie w Polsce. Według szacunków ATAG (Air Transport Action Group), liczba pasażerów obsłużonych przez porty w regionach, tylko w 2019 roku przełożyła się na wkład w PKB Polski na poziomie około 16 miliardów złotych i utrzymanie około 100 tysięcy miejsc pracy bezpośrednio na lotniskach oraz w branżach powiązanych z transportem lotniczym, takich jak np. turystyka.

"Jeśli jesteście świadkami ciekawego wydarzenia w Waszej okolicy, piszcie do nas i ślijcie zdjęcia na [email protected]!"

Źródło: Porty lotnicze w poważnych tarapatach. Pilnie potrzebują zastrzyku gotówki
Nasi Partnerzy polecają