W katowickich podstawówkach ruszył nowatorski program nauczania[AUDIO]

2021-09-09 13:16 Dariusz Brombosz

Łamigłówki, rebusy i konstruowanie gier planszowych - katowickie podstawówki z nowatorskim programem nauczania. W sześciu placówkach na terenie miasta rozpoczął się autorski program nauczania z zakresu matematyki oraz programowania i kodowania. To pilotażowe działania wykorzystujące naturalną dziecięcą ciekawość.

Nowatorski projekt nauczania w katowickich szkołach podstawowych. Posłuchaj o szczegółach.

- W systemie edukacji od lat pokutuje przekonanie wyrażane przez uczniów, że matematyka jest przedmiotem skomplikowanym, nudnym i nieprzydatnym życiowo. Z kolei programowanie i kodowanie postrzegane jest jako coś bardzo trudnego i wymagającego. W Katowicach udowadniamy, że tak nie jest, a wystarczą dobre chęci i grupa nauczycieli – pasjonatów, którzy wiedzą jak zainteresować uczniów i przekazać wiedzę w nowatorski sposób. Ucząc analizowania informacji, formułowania logicznych wniosków i wytrwałości w dochodzeniu do rozwiązań, kształtujemy aktywnego i kreatywnego ucznia. Młody człowiek poprzez naukę kodowania i programowania uczy się rozumieć otaczający go świat i zachodzące w nim zmiany, stając się nie tylko biernym odbiorcą technologii, ale jej świadomym użytkownikiem. Cieszę się, że katowiccy nauczyciele postanowili zainspirować swoich kolegów i podzielić się pomysłami na to, jak przez zabawę i doświadczenie zachęcić najmłodszych do rozpoczęcia niesamowitej przygody w świecie przedmiotów ścisłych i programowania – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Program dodatkowych zajęć z zakresu kodowania i programowania, adresowany do uczniów klasy III szkoły podstawowej. 32 godziny lekcyjne obejmują: rozwój myślenia logicznego i algorytmicznego, kształtowanie umiejętności społecznych, rozbudzanie kreatywności i nieszablonowego rozumowania, a także zainteresowania programowaniem i twórczym korzystaniem z urządzeń cyfrowych.

Uczenie się kodowania i programowania to nie tyle nabywanie umiejętności czysto technicznych, ale również dbanie o wszechstronny rozwój dziecka. Zajęcia te pozwalają rozwijać umiejętność pracy zespołowej w sposób najbardziej przyjazny dzieciom: poprzez doświadczanie i eksperymentowanie, co przekłada się również na szybkie zapamiętywanie przyswajanych informacji i umiejętne ich wykorzystywanie w praktycznym działaniu- mówi mgr inż. Teresa Liburska-Łój, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Ligonia w Katowicach.

Program dodatkowych zajęć z zakresu matematyki został opracowany z myślą o uczniach klasy IV szkoły podstawowej i obejmuje 32 godziny lekcyjne. – Jego głównym założeniem jest rozbudzenie w uczniach zainteresowania matematyką, wykorzystując w tym celu ich naturalną ciekawość poznawczą. Celem programu jest stymulacja rozwoju intelektualnego poprzez zaszczepienie w dzieciach pasji, entuzjazmu i motywacji do poznawania matematyki. Program prezentuje praktyczny wymiar matematyki, a także pomaga w wielu codziennych czynnościach, co pozwala przełamać lęk i rozbudzić pozytywne nastawienie do ,,królowej nauk”- mówi Paulina Worsztynowicz- nauczycielka matematyki, która prowadzi nietypowe lekcje królowej nauk w SP 33 w Katowicach

. Uczniowie, dzięki uczestnictwu w zajęciach, kształtują zdolności logicznego myślenia, eksperymentowania, poszukiwania nieszablonowych rozwiązań, krytycznej analizy i pracy zespołowej- zauważa Martyna Urbańska – nauczycielką Edukacji Wczesnoszkolnej i Informatyki w SP 33 w Katowicach.

W nowatorskich programach edukacyjnych biorą udział następujące szkoły:

• Szkoła Podstawowa nr 12 w Zespole Szkół i Placówek nr 1,

• Szkoła Podstawowa nr 20 w Zespole Szkół i Placówek nr 2,

• Szkoła Podstawowa nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Ligonia,

• Szkoła Podstawowa nr 48 im. Juliusza Ligonia,

• Szkoła Podstawowa nr 54 im. Marii Konopnickiej,

• Szkoła Podstawowa nr 65 im. Gustawa Morcinka.

Autorami obu programów są nauczyciele matematyki oraz edukacji wczesnoszkolnej z tych szkół. Oba programy lekcyjne bazują na naturalnej dziecięcej ciekawości i skłonności do eksperymentowania. Wykorzystują do tego celu atrakcyjne formy zajęć w postaci łamigłówek, krzyżówek, rebusów, konstruowania gier planszowych i innych niekonwencjonalnych rozwiązań.

Źródło: W katowickich podstawówkach ruszył nowatorski program nauczania[AUDIO]
Nasi Partnerzy polecają