Łąki kwietne w Kielcach

i

Autor: RPZiUK w Kielcach

Łąki kwietne w pasach drogowych w Kielcach nie zostaną na razie skoszone. Nie utrudnią jednak widoczności kierowcom - zapewnia miasto

2021-06-15 12:45

Przyczyniają się do walki ze smogiem komunikacyjnym, zwiększają wilgotność powietrza - to niektóre z zalet samoistnych łąk kwietnych, które powstały w Kielcach. A to dzięki pilotażowemu projektowi wprowadzonemu w mieście w ubiegłym roku. Samoistne łąki kwietne zostały wyznaczone w takich lokalizacjach, gdzie pas rozdziału między jezdniami jest odpowiednio szeroki i rośliny nie będą utrudniały widoczności kierowcom.

Wybrano, między innymi, ulice Jesionową, Łódzką, Gosiewskiego czy aleje Popiełuszki, Szajnowicza-Iwanowa i Solidarności. Część samoistnych łąk kwietnych można już zaobserwować. Tak jest choćby w pasie rozdziału przy ul. Sandomierskiej (między ulicami Źródłową a Włoszka) oraz Gosiewskiego. W tej drugiej lokalizacji podziwiać można już okazałe maki.

- W tym roku nie jest inaczej , w 10 lokalizacjach w pasach rozdziału roślinność nie zostanie skoszona. Natomiast ze względów bezpieczeństwa zostanie jeden pokos od krawężnika - informuje Marcin Batóg rzecznik Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych w Kielcach.

Łąki kwietne, zwłaszcza te samoistne, to gwarancja nie tylko efektów wizualnych, ale też wzbogacenie ekosystemu. Pozwalają też osiągnąć większą bioróżnorodność, przyczyniają się do walki ze smogiem komunikacyjnym oraz zwiększają wilgotność powietrza - zapewni rzecznik miejskiej zieleni.

Samoistne łąki kwietne skoszone zostaną dopiero późną jesienią. Dlaczego akurat wtedy? Ponieważ koszenie przeprowadza dopiero gdy rośliny wydadzą nasiona i przeprowadzą swój cały cykl biologiczny. Wtedy zachowana jest różnorodność biologiczna i zwiększamy prawdopodobieństwo lepszego efektu wizualnego w kolejnym roku. Co więcej, kosić takich obszarów nie należy stosunkowo często ponieważ część roślin nie zacznie kiełkować - tłumaczy Marcin Batóg, rzecznik RPZiUK w Kielcach.

Nie należy też całkowicie zaniechać koszenia samoistnych łąk kwietnych. Bez koszenia kiełkowanie w kolejnym sezonie będzie utrudnione, a obumarłe pozostałości roślin utworzą warstwę grubą nawet na kilkanaście centymetrów, która blokować będzie rozwój „nowych”- informuje zieleń miejska.

Ekologiczny mural w Szczecinie. Czy zastąpi 200 drzew?
Sonda
Wakacje 2021 - czy powinny trwać krócej czy dłużej?
Źródło: Łąki kwietne w pasach drogowych w Kielcach nie zostaną na razie skoszone. Nie utrudnią jednak widoczności kierowcom - zapewnia miasto