Świętokrzyski sejmik uchylił kontrowersyjną uchwałę

2021-09-23 10:41 PioR
Małopolska. Sejmik zdecydował w sprawie tzw. uchwały anty-LGBT
Autor: SatyaPrem/cc0/pixabay

Była kontrowersyjna uchwała, teraz jest specjalne stanowisko. Radni świętokrzyskiego sejmiku przyjmując je podczas nadzwyczajnej sesji uchylili tzw. uchwałę antyLGBT, przez którą region mógł stracić unijne miliony.

Sporna uchwała, przez którą Komisja Europejska wstrzymała m.in. naszemu regionowi wypłatę 16 mln euro z programu REACT EU, została uchylona przez przyjęcie stanowiska "W sprawie poszanowania wielowiekowej tradycji i kultury Rzeczypospolitej Polskiej oraz równouprawnienia i sprawiedliwego traktowania".

W tym stanowisku można przeczytać m.in., że sejmik ma "stać na straży praworządności i obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej prawa oraz dobrych obyczajów, sprzeciwiając się przy tym wszystkim przejawom dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, rasę, niepełnosprawność, pochodzenie etniczne, religię, światopogląd lub orientację".

O to, aby nie uchylać uchwały, którą świętokrzyski sejmik przyjął ponad dwa lata temu, apelował poseł Solidarnej Polski Mariusz Gosek. W trakcie wystąpienia przekonywał, że nie spotkał się z dyskryminacją osób LGBT i dodał, że m.in. prześladowany jest natomiast Kościół Katolicki. – Jesteście pod szantażem Unii Europejskiej. Obawiam się, że to jest jeden z kolejnych kroków, który ma wymóc na Polsce stosowanie decyzji, co do których przekonana jest Komisja Europejska – mówił parlamentarzysta.

Jego słowa nie wpłynęła jedna na wynik głosowania. Ostatecznie za uchyleniem tzw. uchwały antyLGBT zagłosowało aż 25 radnych, a tylko trzech wstrzymało się od głosu.

3. Szczeciński Marsz Równości

Czy twoja córka wkracza w wiek dojrzewania?

Pytanie 1 z 9
Ile lat ma twoja córka?
Źródło: Świętokrzyski sejmik uchylił kontrowersyjną uchwałę
Nasi Partnerzy polecają