Źródło ciepła

i

Autor: Pixabay

Trwa nabór wniosków na wymianę źródeł ciepła, ale termin się kończy!

2021-10-25 9:00

Tylko do 31 października mieszkańcy Kielc mogą składać wnioski o udzielenie dotacji na zmianę systemu ogrzewania w swoim domu lub mieszkaniu na ekologiczny.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

  • na podłączenie do sieci ciepłowniczej w przypadku podłączenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego i instalacji w budynku węzła cieplnego – 40 000 zł,
  • na podłączenie do sieci ciepłowniczej w przypadku podłączenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego i instalacji w budynku węzła cieplnego – 8 000 zł,
  • instalacja indywidualnego gazowego lub elektrycznego urządzenia grzewczego na jeden lokal wyodrębniony lub na jeden budynek mieszkalny – 8 000 zł,
  • zastosowanie pompy ciepła w budynku mieszkalnym lub lokalu wyodrębnionym – 8 000 zł.

Dotacja może być udzielona w kwocie 100 % kosztu kwalifikowanego realizacji zadania, przy czym maksymalna kwota dotacji jest ograniczona do wyżej wymienionych kwot dla poszczególnych rodzajów zadań.

 Wnioski o udzielenie dotacji można składać w Urzędzie Miasta Kielce, na Kancelariach Ogólnych przy ul. Strycharskiej 6 i Rynek 1, albo przesłać na adres Urząd Miasta Kielce – Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska, ul. Strycharska 6, 25-659 Kielce.

 Termin składania wniosków o dotacje kończy się 31 października. Szczegóły na stronie: www.bip.kielce.eu/energia

Na alei Wojska Polskiego w Szczecinie wycięto kilkanaście dorodnych drzew

Czy wiesz, kiedy przypadają różne rodzinne święta w ciągu roku?

Pytanie 1 z 8
Kiedy wypada Dzień Matki?
Źródło: Trwa nabór wniosków na wymianę źródeł ciepła, ale termin się kończy!