Szyldy reklamowe w Kielcach

i

Autor: Urząd Miasta Kielce

„Wizualne patologie” mają zniknąć z Kielc

2021-07-22 12:34

​Ruszyły konsultacje nad uchwałą krajobrazową. Ma ona zlikwidować w Kielcach nagromadzenie dużej liczby reklam i szyldów w różnych rozmiarach w jednym miejscu.

Kielczanie mogą już zgłaszać uwagi i propozycje do projektu „Uchwały w sprawie ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane”.

- W porównaniu z rozwiązaniami w innych miastach, nasz projekt nazwałbym bardzo zrównoważonym. Nie chcemy z przestrzeni miejskiej wyeliminować w sposób radykalny dużej ilości nośników reklamowych. Zależy nam, aby w miejskim krajobrazie były one sytuowane w sposób uporządkowany i spójny - informuje Artur Hajdorowicz, dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta.

Przepisy mają zlikwidować „wizualne patologie”, na przykład nagromadzenie dużej liczby reklam i szyldów w różnych rozmiarach w jednym miejscu. Miasto ma być podzielone na cztery strefy, a w każdej z nich będą obowiązywały inne zasady dotyczące umieszczania reklam.

- Pierwsza strefa, czyli strefa A dotyczy przede wszystkim Śródmieścia Kielc oraz głównym obszarów dziedzictwa kulturowego. Druga strefa to tereny zurbanizowane, przede wszystkim kieleckie osiedla. Trzecia strefa dotyczy terenów o dominujących funkcjach gospodarczych, czyli przede wszystkim terenów przemysłowych. A czwarta strefa dotyczy terenów zielonych - mówi Tomasz Porębski, rzecznik prezydenta Kielc. 

Największe ograniczenia będą oczywiście obowiązywać w strefie „A” w ścisłym centrum Kielc.

Projekt uchwały wskazuje typy nośników reklamowych i ich dopuszczalne rozmiary. Reguluje jaki procent powierzchni na elewacji będą mogły zająć szyldy i reklamy, w jakich miejscach na budynkach będzie można je montować i w jaki sposób powinny być rozmieszczone. Miejscy urzędnicy chcą także powstrzymać w Kielcach modę na zaklejanie całych witryn lokali handlowych lub usługowych grafikami i reklamami. Dokument wprowadza ograniczenia także w tym zakresie.

Istniejące w dniu wejścia w życie uchwały tablice reklamowe i urządzenia reklamowe (w tym szyldy) trzeba będzie dostosować do zasad i warunków określonych w uchwale w ciągu 36 miesięcy od dnia wejścia w życie uchwały.

Kolejnym z elementów projektu są zapisy dotyczące ogrodzeń. Przede wszystkim w Kielcach ma obowiązywać zakaz grodzenia budynków wielorodzinnych, w których jest więcej niż pięć mieszkań. Dopuszczalne będzie ogrodzenie w formie zwartego żywopłotu. Sprecyzowane zostały maksymalne wysokości ogrodzeń wokół - domów jednorodzinnych, budynków, w których jest maksymalnie pięć mieszkań, placów zabaw, ogródków jordanowskich, parków czy obiektów sportowych.

- Zachęcamy do zgłaszania uwag i propozycji do projektu. Zależy nam na wypracowaniu wspólnie z mieszkańcami, przedsiębiorcami i przedstawicielami branży reklamowej, takich zasad i regulacji, które sprawią, że nasze miasto będzie wyglądało estetycznie. Jesteśmy przekonani, że uporządkowanie nośników reklamowych przyniesie korzyści przedsiębiorstwom. Harmonijny sposób rozmieszczenia reklam przyczyni się do lepszego dotarcia z informacją do klientów - zaznacza prezydent Kielc, Bogdan Wenta.

Uwagi można zgłaszać do 8 września 2021 r. do Prezydenta Miasta Kielce:

  • w formie papierowej na adres: Urząd Miasta Kielce, Rynek 1 25-303 Kielce;
  • w formie elektronicznej za pośrednictwem portalu Idea Kielce – www.idea.kielce.eu oraz poczty elektronicznej na adres: [email protected].

do 23 sierpnia 2021 r.

Po naszej interwencji miasto przycina suche gałęzie

QUIZ. Wakacyjne hity książkowe. Wiesz kto jest ich autorem? 8/10 punktów to absolutne minimum!

Pytanie 1 z 10
Autorką serii książek o przygodach młodego czarodzieja, Harrego, jest:
Źródło: „Wizualne patologie” mają zniknąć z Kielc