Wsparcie świętokrzyskich szkół z RPO

i

Autor: Urząd Marszałkowski w Kielcach

Wsparcie dla szkół. Nowe projekty RPO

2021-12-02 11:30

Uczniowie będą mogli skorzystać z różnych zajęć edukacyjnych i warsztatów, nauczyciele podniosą swoje kwalifikacje, a szkoły wzbogacą się o nowoczesne pomoce dydaktyczne. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zawarł umowy na dofinansowanie projektów Regionalnego Programu Operacyjnego.

Ze wsparcia skorzystają kieleckie szkoły podstawowe oraz placówki w Miedzianej Górze, Piekoszowie i Chęcinach.

Myślę, że udział w projektach będzie dla dzieci i młodzieży ciekawym doświadczeniem. Przewidziano dla nich różnorodne zajęcia i warsztaty, oparte na nowoczesnych metodach nauczania i inspirujących pomocach dydaktycznych. W trakcie zajęć młodzi ludzie będą mogli np. przeprowadzać doświadczenia fizyczne i chemiczne, budować i programować roboty edukacyjne, a przy okazji korzystać z komputerów, Internetu oraz multimediów, które stają się standardem współczesnej edukacji. Dodatkowym celem zajęć projektowych jest zdobycie przez dzieci i młodzież cennych umiejętności: pracy zespołowej, twórczego podejścia do rozwiązywania problemów, myślenia krytycznego oraz umiejętności formułowania pytań. Oprócz zajęć innowacyjnych i rozwijających uzdolnienia, dla uczniów przewidziano również zajęcia wyrównawcze z przedmiotów szkolnych oraz doradztwo edukacyjno – zawodowe- mówi Renata Janik wicemarszałek województwa świętokrzyskiego.

Z projektów skorzysta w sumie ponad 800 osób – uczniów i nauczycieli.

Pedagodzy skorzystają z kursów i szkoleń, przygotowujących ich do prowadzenia zajęć w oparciu o sprzęt komputerowy i multimedialny, a także z wykorzystaniem nowoczesnego wyposażenia pracowni, jakie szkoły kupują w ramach projektów. Część szkoleń przewiduje również przygotowanie nauczycieli do pracy z uczniami o szczególnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych, w tym do edukowania uczniów z różnego rodzaju niepełnosprawnościami. Warto podkreślić, że wiedzę zdobytą podczas szkoleń nauczyciele będą wykorzystywać nie tylko do prowadzenia zajęć w trakcie projektów, ale także po ich zakończeniu, podczas standardowego toku nauczania - mówi marszałek Andrzej Bętkowski.

Łączna wartość wsparcia szkolnych projektów z Unii Europejskiej to ponad 1,5 mln zł.

DIY. Szkolny kalendarz adwentowy – na ramie obrazu. Zrób to sam krok po kroku

W jaki sposób motywujesz dziecko?

Pytanie 1 z 8
Twój maluch nie chce ubrać się przed wyjściem na spacer. Co robisz?
Źródło: Wsparcie dla szkół. Nowe projekty RPO