Protest kurierów Pyszne.pl w Krakowie

2023-02-02 23:30 P.K
Rynek Kraków
Autor: Wikimedia

Jeśli planujecie zamówić jedzenie na dowóz w piątkowy wieczór, to możecie się rozczarować. Kurierzy Pyszne.pl w Krakowie i wielu miastach Polski organizują jutro oddolny protest. Strajkować może co drugi krakowski kurier.

Do strajku może dołączyć co drugi krakowski kurier Pyszne.pl, a według nieoficjalnych informacji - liczba protestujących może sięgnąć nawet siedemdziesięciu procent. Czego domagają się kurierzy, tłumaczy Michał Lewandowski z Konfederacji Pracy, związku zawodowego reprezentującego strajkujących.

Tak naprawdę chodzi o cztery postulaty: przywrócenie progresywnej stawki, czyli tak zwanego dodatku stażowego, wprowadzenie dodatku 2 złotych za godzinę w weekendy i w dni wolne ustawowo od pracy, przywrócenie dodatku godzinowego dla kapitanów, czyli dla kurierów z wyższym stażem i ostatni - dodatku za wykonywanie zleceń w trudnych warunkach pogodowych.

W odpowiedzi na naszą prośbę o komentarz do sprawy protestów Pyszne.pl przesłało komunikat prasowy, którego treść zamieszczamy poniżej.

To nie pierwszy raz, gdy kurierzy Pysznego pokazują niezadowolenie z warunków pracy. W grudniu protestowali w całej Polsce, głównie w mniejszych miejscowościach. Do tej pory spółka nie przekazała strajkującym zadowalających odpowiedzi, w związku z tym sprzeciw będzie powtórzony.

W związku z pojawiającymi się w mediach informacjami o planowanej akcji protestacyjnej części kurierów współpracujących z Pyszne.pl informujemy, że zgodnie z zapowiedzią odnieśliśmy się do postulatów proponowanych przez kurierów. Poniżej przedstawiamy ich listę wraz z odpowiedziami oraz objaśnieniem podjętych decyzji.

  Przywrócenie stawki progresywnej (nazywanej "dodatkiem stażowym") 

  W listopadzie 2022 roku podjęliśmy decyzję o podniesieniu stawki bazowej wynagrodzenia z 19,70 PLN/h brutto do poziomu 23,50 PLN/h brutto dla wszystkich kurierów, niezależnie od czasu trwania umowy, czy liczby przepracowanych godzin, przy jednoczesnym wyłączeniu stawki progresywnej (nazywanej "dodatkiem stażowym"). Chcemy wszystkich kurierów i kurierki, którzy niezależnie od stażu wykonują takie same zadania, traktować w jednakowy sposób. Wprowadzona zmiana wpłynęła pozytywnie na wynagrodzenie 91% współpracujących z nami kurierów (dane z listopada 2022). Obecnie nie planujemy kolejnych zmian w zakresie stawki podstawowej.

  Wprowadzenie dodatku 2 zł za godzinę w weekendy oraz dni ustawowo wolne

  Współpracujący z nami kurierzy samodzielnie określają kiedy mogą wykonywać dla nas zlecenia - nasza umowa daje pełną elastyczność w zakresie doboru dni oraz godzin pracy. Kurierzy mają możliwość zgłaszania swojej dyspozycyjności z tygodnia na tydzień lub odwołania swojej zmiany z wyprzedzeniem. Wielu kurierów godzi pracę z nami z innymi obowiązkami - np. studiami lub stałą pracą - dlatego w zespole jest wiele osób, które z różnych względów pracują tylko od poniedziałku do piątku, lub wyłącznie w sobotę, niedzielę czy dni ustawowo wolne od pracy. Proponowane rozwiązanie wprowadziłoby nieuczciwe różnice w stawkach wynagrodzenia i premiowało grupę kurierów pracujących wyłącznie w weekendy i dni ustawowo wolne od pracy.

  Przywrócenie dodatku godzinowego dla kapitanów wraz z utrzymaniem dodatku za wsparcie w szkoleniu kurierów

  Niezależnie od tego, czy kurier pełni rolę kapitana, szkoląc nowych kurierów, czy nie - dostarczając zamówienia, wszyscy kurierzy wykonują taką samą pracę i mają takie same prawa i obowiązki. 

 Aby wynagrodzić doświadczenie i czas kapitanów kurierów, którzy prowadzą szkolenia dla nowych członków/członkiń zespołu, w listopadzie 2022 wprowadziliśmy dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 60 zł brutto za 90 min szkolenia, co ważne - w dodatku do standardowego wynagrodzenia godzinowego. W praktyce, oznacza to wynagrodzenie w wysokości ok. 95 zł brutto za czas szkolenia (90 min). Na bieżąco analizujemy wysokość tego dodatku i nie wykluczamy jego zwiększenia, jeżeli będzie to miało uzasadnienie biznesowe.

 Stoimy na stanowisku, że, podniesienie i zrównanie stawek dla wszystkich kurierów za taką samą wykonywaną przez nich pracę, przy jednoczesnym wprowadzeniu dodatkowego wynagrodzenia dla kurierów pełniących rolę kapitanów i chcących wspierać prowadzenie szkoleń, świadczy o równym traktowaniu całego zespołu. Nie planujemy przywrócenia dodatku godzinowego dla kapitanów za godziny przepracowane w roli kuriera.

  Wprowadzenie dodatku za wykonywanie zleceń w trudnych warunkach pogodowych 

  Bezpieczeństwo kurierów jest dla nas absolutnie najważniejsze. Na bieżąco weryfikujemy panujące warunki pogodowe z kurierami, którzy jeżdżą w danej chwili w mieście oraz w dedykowanych aplikacjach pogodowych. Kurierzy mogą również proaktywnie zgłosić złe warunki pogodowe do Dyspozytora. W przypadku bardzo złej pogody, uniemożliwiającej bezpieczną jazdę, podejmujemy decyzję o wstrzymaniu operacji do czasu poprawy warunków atmosferycznych i drogowych - w przypadku czasowego wstrzymania operacji kurierzy otrzymują wynagrodzenie godzinowe wynikające z umowy.

 Jeżeli pogoda nie pozwala na wznowienie operacji w danym dniu, zaprzestajemy przyjmowania zamówień realizowanych przez naszą usługę logistyczną i informujemy kurierów na zmianie o zakończeniu pracy tego dnia, oraz tych, którzy jeszcze nie rozpoczęli pracy o anulowaniu ich zmian. Ze względu na bezpieczeństwo kurierów, wolimy zawiesić lub całkowicie zamknąć nasze operacje w danym mieście, niż zachęcać kurierów do wykonywania zleceń w niebezpiecznych warunkach za dodatkową opłatą.

   Pozostajemy otwarci na rozmowę na temat warunków pracy kurierów. Zespół Kurierek i Kurierów z Olsztyna, nie biorąc udziału w akcji protestacyjnej, przekazał nam propozycję rozpatrzenia wysokości dodatku za używanie własnego roweru, podparte uzasadnionymi komentarzami. Dziękujemy za uwagi i odpowiedzialne podejście - jesteśmy w trakcie analizowania rozwiązań dla osób korzystających z własnych pojazdów w całej Polsce na podstawie tych sugestii.

  Wpływ ewentualnej akcji protestacyjnej na działanie usługi Pyszne.pl:

  Usługa Pyszne.pl dociera do ponad 1800 miejscowości w Polsce, natomiast nasza usługa logistyczna (czyli dostawy realizowane przez naszych kurierów) jest dostępna w 30 z nich - informacje o ewentualnej akcji protestacyjnej dotyczą tylko kilku lokalizacji. Z naszego serwisu korzystają także restauracje, które dostarczają posiłki własnymi siłami - jest ich zdecydowanie więcej, dlatego nawet jeśli część z kurierów współpracujących z nami zdecydowałaby się wziąć udział w akcji protestacyjnej 3 lutego, nie spodziewamy się, by miało to istotny wpływ na działanie naszej usługi.

  O modelu współpracy z kurierami funkcjonującym w Pyszne.pl:

  Od dawna mówimy publicznie o potrzebie zmian w kwestii standardów pracy kurierów w całej branży. Opracowaliśmy model współpracy z kurierami, który w zdecydowany i pozytywny sposób wyróżnia się na rynku: 

  Dbamy o proces rekrutacji kurierów. By zostać kurierem Pyszne.pl, należy przejść prosty proces rekrutacyjny polegający na wypełnieniu formularza online i odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej z rekruterem. Dbając o najwyższe standardy obsługi klienta, wymagamy, by w czasie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat/ka wykazał/a, że jest komunikatywny/a w języku polskim lub angielskim.

  Kurierzy współpracują z Pyszne.pl na podstawie umowy zlecenia. Wielu kurierów godzi to zajęcie z innymi obowiązkami - np. studiami lub stałą pracą. Umowa zlecenie daje im elastyczność i możliwość zgłaszania swojej dyspozycyjności z tygodnia na tydzień lub odwołania swojej zmiany. Wielokrotnie badaliśmy opinię naszych kurierów na temat formy zatrudnienia. Każdorazowo zdecydowana większość osób wyrażała chęć wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia, która umożliwia pracę według elastycznego grafiku. Nie wymagamy od kurierów zakładania działalności gospodarczej.

  Podstawą wynagrodzenia jest stawka godzinowa - jest to stawka 23,50 PLN za godzinę niezależnie od liczby dostarczonych zamówień. Poza bazową stawką godzinową, kurierzy mogą otrzymać bonus za dostarczone zamówienia oraz bonusy tymczasowe uzależnione od popytu w danym mieście. Dodatkowo, wynagradzamy bardziej doświadczonych kurierów/ki (tzw. kapitanowie), którzy decydują się prowadzić szkolenia dla nowych członków/członkiń zespołu (60 zł brutto za 90 min szkolenia, co ważne - w dodatku do standardowego wynagrodzenia godzinowego, co w praktyce oznacza ok. 95 zł brutto za 90min szkolenia). Napiwki od klientów, przekazywane za pośrednictwem naszej platformy trafiają w całości do kurierów w formie jednorazowej miesięcznej wypłaty. Wierzymy, że takie warunki dają kurierom większą pewność i przewidywalność niż wynagrodzenie obliczane na podstawie tylko dostarczonych zamówień, niezależnie od czasu spędzonego w pracy - liczba zleceń nie jest przecież zależna od kuriera, a od wielu czynników takich jak na przykład: specyfika dnia, liczba kurierów dostępnych w danej chwili, działania promocyjne danej platformy czy nawet pogoda.

  Nie przenosimy kosztów i ryzyk na kuriera. W ramach współpracy nasi kurierzy otrzymują za darmo cały zestaw akcesoriów niezbędnych do wykonywania pracy: torbę, kask oraz odzież przystosowaną do różnych warunków pogodowych. Wypłacamy dodatek za korzystanie z prywatnego telefonu w trakcie zleceń oraz ekwiwalent za pranie odzieży roboczej. Nieodpłatnie udostępniamy firmowe rowery i skutery elektryczne. Jeżeli kurier używa do pracy własnego pojazdu - otrzymuje finansową rekompensatę. Zapewniamy także dodatkowe ubezpieczenie OC i NNW, które jest w pełni pokrywane przez nas. Każdy kurier przechodzi obowiązkowe szkolenie wstępne BHP oraz szkolenia okresowe, w czasie których poruszana jest tematyka zachowania w przestrzeni miejskiej - dostosowania prędkości do przepisów ruchu drogowego oraz warunków panujących na drodze.

  Nasi kurierzy mogą liczyć na nieustanne wsparcie naszych koordynatorów, którzy są w stanie pomóc im w różnych sytuacjach w trakcie pracy. W 12 największych miastach, gdzie natężenie zamówień jest szczególnie duże, stworzyliśmy specjalne HUBy stanowiące zaplecze administracyjno-techniczne służące do obsługi kurierów, serwisu rowerów i innego sprzętu - z nich zarządzamy również operacjami w innych miejscowościach (np. HUB w Gdańsku obsługuje również Gdynię itp.). Jest to także miejsce odpoczynku i spotkań społeczności kurierów i pracowników Pyszne.pl w mieście.

  Wierzymy, że nasz model nie tylko odpowiada na potrzeby kurierów łącząc w sobie elastyczność i przewidywalność zarobków, ale przede wszystkim nie przenosi na nich kosztów i ryzyk - co, niestety, nie jest standardem dla całego rynku. Branża dostaw żywności potrzebuje zmian - zapraszamy niedawno utworzoną organizację związkową do dialogu na ten temat. Popieramy również prace Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego nad dyrektywą w sprawie poprawy warunków pracy za pośrednictwem platform internetowych. Wierzymy, że dyrektywa jest szansą na stworzenie równych szans dla wszystkich podmiotów w branży dostaw żywności w Europie oraz zagwarantowanie właściwego podejścia do osób pracujących za pośrednictwem platform.

Bez powodu skatował na śmierć dostawcę pieczywa. Prosił o niski wyrok

QUIZ: Podlaska gwara. Ile słów odgadniesz?

Pytanie 1 z 12
Apiać - co to znaczy?
Źródło: Protest kurierów Pyszne.pl w Krakowie
Nasi Partnerzy polecają