Ptasia grypa dotarła do Krakowa! Ognisko zakażeń potwierdzone

i

Autor: Hans Hillewaert/Wikimedia Commons

Wiadomości

Ptasia grypa dotarła do Krakowa! Ognisko zakażeń potwierdzone

2023-05-26 9:25

Informacje o ptasiej grypie w Małopolsce zaczynają być coraz bardziej niepokojące. W środę, 24 maja piąte w tym roku ognisko wirusa wykryto w Wieliczce, a teraz kolejne zostało ujawnione już na terenie Krakowa. Wojewoda małopolski zwołał w tej sprawie sztab kryzysowy i podejmuje pierwsze działania. Ognisko wirusa ptasiej grypy w Krakowie to pierwsza taka sytuacja od sześciu lat.

Ptasia grypa w Krakowie. Gdzie wykryto ognisko?

W czwartek, 25 maja w Krakowie odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które dotyczyło ptasiej grypy w Krakowie i na terenie Małopolski. Dzień wcześniej, w środę Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii otrzymał z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach dodatni wynik badań laboratoryjnych, który potwierdził wystąpienie ogniska wysoce zajadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N1 u ptaków dzikich z gatunku mewa śmieszka na terenie Krakowa, w dzielnicy Podgórze. Wczoraj informowaliśmy, że wirus ptasiej grypy został wykryty także na terenie gminy Wieliczka. 

Podczas posiedzenia sztabu kryzysowego przedstawiono raporty od służb działających na rzecz zwalczenia choroby.

To już szóste ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptactwa dzikiego w 2023 roku w naszym województwie i pierwsze od 2017 roku w Krakowie. Apelujemy do wszystkich hodowców drobiu o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie zasad bioasekuracji podczas obsługi drobiu. Należy dokładać wszelkich starań, aby minimalizować ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa. Grypę ptaków stwierdzono na terenie województwa małopolskiego wyłącznie u ptaków dzikich - mówi wojewoda Łukasz Kmita, który w tym roku wydał cztery rozporządzenia w sprawie zwalczania grypy ptaków.

Wirus ptasiej grypy w Krakowie. Jak się chronić?

W rozporządzeniach znajdziemy zakazy i nakazy, które dotyczą zwalczania rozprzestrzeniania się wirusa ptasiej grypy. Mowa m.in. o utrzymywaniu drobiu lub ptaków w niewoli w odosobnieniu, w kurnikach, lub innych zamkniętych obiektach tak, aby ograniczyć ich kontakt z dzikimi ptakami. Strefa objęta zakażeniem jest także oznaczana poprzez ustawianie specjalnych tablic ostrzegawczych. Rozporządzenia objęły część miasta Krakowa, powiatu krakowskiego, wielickiego czy myślenickiego.

Do podstawowych środków bezpieczeństwa biologicznego należą: pozostawienie ptaków w zamknięciu i wstrzymanie się od wypuszczania ptaków na wybieg, zabezpieczenie paszy i źródła wody przed dostępem zwierząt dzikich, w szczególności dzikiego ptactwa, karmienie i pojenie drobiu wewnątrz budynków inwentarskich, stosowanie odzieży i obuwia ochronnego dedykowanego wyłącznie do obsługi drobiu. Należy pamiętać o stosowaniu środków higieny, w tym myciu rąk wodą z mydłem przed wykonywaniem czynności związanych z karmieniem i pojeniem ptaków. Konieczne jest wyłożenie mat dezynfekcyjnych w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób, a także zapewnienia utrzymania skuteczności działania środka dezynfekcyjnego. Pamiętajmy, że nie należy dotykać dzikich padłych ptaków. Wirus ginie w obróbce termicznej, a człowieka chronią przed nim zwykłe środki dezynfekcji – mówi małopolski wojewódzki lekarz weterynarii Agnieszka Szewczyk-Kuta.

Stwierdzenie 24 maja 2023 roku ww. ogniska HPAI związane jest z niekorzystną w ostatnim czasie sytuacją epidemiczną w wielu krajach, zarówno UE, jak i państw trzecich. W Polsce w 2022 roku stwierdzono 68 ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków, w których łącznie utrzymywane było ponad 2 mln sztuk drobiu. W okresie od 1 stycznia do 24 maja 2023 roku stwierdzono 58 ognisk u drobiu i 108 ognisk u ptaków dzikich.

Korona Gór Polski. Te szczyty musisz zdobyć, aby dostać odznakę!

Karygodne zachowanie motocyklisty pod Bydgoszczą!
Źródło: Ptasia grypa dotarła do Krakowa! Ognisko zakażeń potwierdzone